A transzkripciĂł

Az átírás olyan eszköz, amellyel a vásárlást vagy a törvény alkotását nyilvánosságra hozzák, biztosítva, hogy ki részesítette előnyben.

A transzkripciĂł

trascrizione atti

Olyan szerződésekben, amelyek célja egy bizonyos dolog tulajdonjogának átruházása, valódi jog megteremtése vagy átadása, a felek között az átruházás vagy az alkotmány létrehozása, elegendő a hozzájárulás. De lehet, hogy egyesek célzott csalárd cselekményekkel elidegenítik ugyanazt a dolgot több embernek, vagy ugyanolyan jogot képviselnek több alany javára egy rövid időn belül az elsőtől.
Ezekben az esetekben hogyan oldja meg a problémát?
A dolgokért nem regisztrált bútorokelőnyös, mérsékelt vénás vagy kereskedelmi értékű a tulajdonos jóhiszeműen birtokolták, akik egy ideig felfedezték, vagy őrizetbe vette őket, és a tulajdonos soha nem állította azt. Az épületek (lakások, üzletek, raktárak, raktárak stb.) És a regisztrált mobilok (hajók, autók, motorkerékpárok, repülőgépek stb.) Esetében a hivatkozás a művészet. 815-ös kódja, amelynek értéke megadva aki először elvégezte a transzkripciót.

Mi az a transzkripciĂł?

Az átírás olyan eszköz, amellyel a jog átruházásának vagy megalkotásának nyilvános nyilvántartásokba történő beillesztése révén a vásárlási reklám vagy a jog alkotása megtörténik, biztosítva azoknak, akik előnyben részesítették a tekintetben, hogy kinek a joga van. elhagyta, vagy később elvégezte.
Ezek történhetnek több átiratot ugyanarra a jóra, ha a nem bejegyzett bejegyeztetésre kötelezett a cselekményt az értékesítendő eszköz területi főiskolájára írja elő. Ebben az esetben a közjegyzői nyilvántartás mind saját hatáskörében, mind az RR.II. ahol az ingatlan található. Példa: a Savona községben található ház eladására és a transzfertételre a Genova közjegyzői székhelyű közjegyző irodájában kerül sor. Nyilvánvaló, hogy a Rogante mind Genovában, mind a kikötési helyen, mind a Savonában fog regisztrálni, ahol az átadott ingatlan található.

Melyek a transzkripció határai?

Ez a hirdetés hatással van deklaratív és nem alkotó: arra szolgál, hogy a vásárlást a harmadik feleknek ismerje, és ne hozzon létre olyan jogot, amely korábban nem létezett; az adatátvitel gyakoriságára korlátozódik azokhoz képest, akik nem

trascrizione atti

átírta, de a cím minden hibája nem hangzik. Ha az eladó a megvásárolt áruk tulajdonosa, nem pedig tulajdonosa, az átírás semmilyen módon nem akadályozza meg az eszköz tulajdonjogának az igazi tulajdonos általi követelése; ha az idegen akarata rosszul rosszindulatú, az átírás nem akadályozza meg a törvény megsemmisítését. Az elmondottak alapján könnyen érthető, hogy mi a gyakorlatban a transzkripció.

Mi a transzkripció erőssége?

trascrizione atti

Egyrészt, ha a jelenlegi tulajdonos nem viszi át a transzkripciót, bárki, aki megvásárolni kívánja, biztos nem soha nem ellenezheti az elidegenedés elleni fellépést, mert a vételi okmány átírása után hatástalan lenne vele szemben; másrészt az átírás folyamatosságának elve miatt aggódnia kell, hogy a korábbi átadási dokumentumok, amelyeken keresztül az áru megérkezett az eladóhoz, szintén átíródnak. Valójában a transzkripcióban rejlő hatások t a történelmi folytonossághoz szükséges, hogy van egy megszakítás nélküli sorozat, azonban nem kevesebb, mint az elmúlt húsz évben, hogy megvédje a vásárlót bármely követeléssel szemben.

Milyen lépéseket lehet megnyitni?

Ahogy már korábban említettük, a transzkripciónak csak deklaratív hatása van. Kivételesen, bizonyos esetekben konstitutív hatásosság: közülük a legfontosabb az rövidített vagy évtizedes használat, amelynek kezdő időpontja alapvető fontosságú a vagyoni követelés vagy a valódi élvezethez való jog. Ahhoz, hogy ez a felhasználás megvalósulhasson, két alapvető követelményre van szükség: a vevő jóhiszeműsége és a vásárlási cím átírása.Videó: A FEHÉRJESZINTÉZIS LÉNYEGE (I. RÉSZ - TRANSZKRIPCIÓ)