Adózási dátumok: a 730/2019

Az adófizetők számára a legfontosabb adózási határidők között megtalálható a 730-as modell, amely idén is egy előre összeállított változatban tekinthető meg, amely online megtekinthető.

Adózási dátumok: a 730/2019

Lejárat 730

Az adófizetők számára az egyik legjelentősebb adózási határidő az adóbevallás tekintetében lejárat 730 amely 2015 óta is előzetesen összeállított formában van.
Ebben a cikkben összefoglaljuk az épületekre és az adóbevallásban szereplő épületek jövedelemadó-bevallásait.

Határidő 730 2015: a bemutatáshoz és a dátumokhoz szükséges témák

A munkavállalók és a nyugdíjas munkavállalók a 730-as modelljével együtt bemutatják a jövedelemadó-bevallást, amely 2015-től is előzetesen összeállított változatban, vagyis az Adóhivatal által már birtokában lévő adatok alapján már elkészült.

adózási határidők

Használhatják a modell 730/2015 a 2014-ben beérkezett adófizetők:
•a foglalkoztatásból származó jövedelem és az alkalmazottakhoz hasonló jövedelem (pl. co.co.co. és projekt munkaszerződések);
•földből és épületekből származó jövedelem;
•tőkéből származó jövedelem;
•önfoglalkoztatási jövedelem, amelyre nem szükséges a héa-szám (pl. önálló vállalkozási szolgáltatások, amelyeket általában nem gyakorolnak);
•különböző jövedelem (pl. külföldi földterületekből és épületekből származó jövedelem);
•a külön adóztatás alá eső jövedelem egy része.
Különös figyelmet kell fordítani határidők az adófizető 730-as modelljéről, akik:
•2015. április 15-től: a bevételi ügynökség telematikai szolgáltatásain keresztül történő hozzáférés az előzetesen teljesített adóbevalláshoz
•2015. július 17-ig: a 730-as nyilatkozat adózási helyettesítőjének, a CAF-nek vagy a 730-as nyilatkozat minősített szakemberének bemutatása, valamint az IRPEF 8, 5 és 2-es rendeltetési helyének választását tartalmazó boríték vagy a nyilatkozat másolatának beérkezése vagy 730-3 modell elszámolási tájékoztató a forrásadótól, a CAF-tól vagy a szakképzett szakembertől.

Lejárat 730: az épületek jövedelme

Az adóbevallásban a ház fejezetben a 730-as modellben az épületekből származó bevételeket először a B. táblázatban kell feltüntetni.
Különösen:
- I. SZAKASZ Az épületek jövedelme: az épületek jövedelmének kimutatására kell felhasználni, és minden egyes ingatlan esetében egy B vonalat (B1-től B8-ig) kell kitölteni, jelezve a bérelt ingatlanok adatait, függetlenül attól, hogy a jövedelmet szokásos adózásra kell-e bocsátani, vagy ha az opciót választják. a száraz kupon rendszere és a nem bérelt ingatlanok adatai (pl. a főépület, a rendelkezésre álló vagy a szabad felhasználásra nyújtott kölcsönök).
- II. SZAKASZ A lízingre vonatkozó adatok: ezt a részt kell kitölteni a bérleti szerződések nyilvántartásba vételével, a száraz kupon alkalmazásának lehetősége vagy a jövedelem 30% -os csökkentése esetén a rendes adózás alkalmazása esetén.

Lejárat 730/2015: a feltüntetendő tulajdonságokkal kapcsolatos költségek

lejárat 730

A 730-as modellben még az ingatlanok tekintetében is vannak sorozatok és adókedvezmények. Különösen az E képen látható Díjak és költségek amit találtunk:
- kamat-levonás a jelzáloghitelekért a főház megvásárlásához (E7 sor): a jelzáloghitelek indexelési feltételeitől függően kamatkiadásokat, járulékos költségeket és átértékelési részvényeket kell feltüntetni az elsődleges lakásként használt épületek vásárlására vonatkozó szerződések esetében.
- az egyetemi hallgatók költségeinek levonása (E8-tól E12-ig terjedő sor): 18-as kóddal kell feltüntetni a lakóhelyen kívüli önkormányzatban található egyetem fokozatosan beiratkozott hallgatói számára felmerült költségeket a bérleti díjakból, amelyeket a szerződés alapján kötött vagy megújított szerződésekből ered. a lakóépületek bérleti szerződéseire vagy a vendéglátó-ipari szerződésekkel kapcsolatos díjakra, valamint a tanulmányi joggal rendelkező intézmények, az egyetemek, a jogilag elismert intézmények rendelkezésére álló átruházás vagy bérbeadás díjaira; nyereség és szövetkezetek.
A levonás előnyeinek kihasználása érdekében az egyetemnek legalább 100 kilométer távolságra kell lennie a hallgató lakóhelyétől és minden esetben más tartományban vagy az Európai Unió valamely tagállamának területén vagy valamelyik államban. Európai gazdasági térség, amellyel az információcsere lehetséges.
A levonás akkor is esedékes, ha az adófüggő családtagok költségei merültek fel. A sorban feltüntetendő összeg nem haladhatja meg a 2 633 eurót.
- a bérelt lakások megvásárlásával vagy építésével kapcsolatos kiadások levonása (E32-es sor): a 2015-ös adóhírek a bérbeadásra szánt lakóingatlanok vásárlása vagy építése esetén a teljes bevétel levonása. A támogatás különösen az új építésű lakóegységek megvásárlására vonatkozik, amelyeket 2014. november 12-én értékesítettek az építőipari cégek és az épületszövetkezetek, az épületek felújítási munkálatai alá tartozó lakóingatlanok megvásárlása. vagy az ingatlan-szerkezetátalakító cégek és az épületszövetkezetek által átadott helyreállítás és konzervatív rehabilitáció, vagy a lakóingatlanok építése olyan építési területeken, amelyek már az adófizető tulajdonában vannak a munka megkezdése előtt, vagy amelyeken az építési jogok már elismertek.
- építési helyreállítási projektek költségeinek levonása (az E41-től az E44-ig terjedő vonalak): meg kell jelölni a 2014-ben vagy az előző években az épületállomány felújítása során felmerült költségeket (felújítás, felújított épületekhez tartozó épületek megvásárlása vagy hozzárendelése, az intézkedések elfogadásához kapcsolódó beavatkozások) földrengésálló és a statikus biztonság érdekében végzett munkák végrehajtása).
- a felújított épületek felújítása költségeinek levonása - mobil bónuszok (E57-es sor): azoknak az adófizetőknek, akik az épületállomány felújításához szükséges 50% -os levonást részesítik előnyben, 50% -os levonást kell elszámolni a 2013. június 6-tól 2014. december 31-ig felmerült költségekhez viszonyítva. bútorok és nagy háztartási készülékek, amelyek osztálya nem alacsonyabb, mint az A +, valamint A kemencék esetében, az olyan berendezések esetében, amelyekre az energiacímke rendelkezésre áll, és amelynek célja a felújítandó tárgy berendezése.
- az energiatakarékosságot célzó beavatkozások költségeinek levonása (az E61-től E63-ig terjedő sorok): a 2008–2014-es időszakban felmerült költségeket a meglévő épületek energiatakarékosságát célzó beavatkozásokra, a kataszteri kategóriákra, még a vidéki területekre is fel kell tüntetni (a meglévő épületek energiatakarékossága, a meglévő épületek burkolatára vonatkozó beavatkozások, telepítés). napelemek, téli légkondicionáló rendszerek cseréje).
- a bérleti díjak levonása (V. SZAKASZ): a levonások azok, amelyek a fő lakóhelyként használt lakások bérlőire vonatkoznak (Rigo E71), a lakóhellyel rendelkező lakosok számára, akik fő lakóhelyként béreltek a hagyományos rendszer keretében kötött szerződésekkel, a fiatalok részére fizetendő bérleti díjakért. főépület és a lakóhelyet áthelyező munkavállalók számára történő levonás (Rigo E72).

Lejárat 730: az előre összeállított jövedelemadó-bevallás

Április 15-től a bevételi ügynökség honlapján a előre kitöltött modell 730 a munkavállalók és a nyugdíjasok javára, akik a 2013. évi jövedelemmodellt bemutatták és a forrásadótól kapták a 2015-ös UNIQUE tanúsítványt (amely idén helyettesíti a CUD-t) a jövedelemre vonatkozó információkkal a 2014-ben beérkezett függő és hasonló munkahelyek és / vagy nyugdíjjövedelmek.

lejárat 730 2015

A modellt előzetesen összeállították, mert számos adatot már bevitt a bevételi ügynökség, mivel már birtokában van:
•az egységes jövedelem-tanúsítványban (a régi CUD-ben) szereplő adatok,
•a jelzáloghitelek, a biztosítási díjak és a társadalombiztosítási járulékok kamatkiadásaira vonatkozó adatokat, amelyeket a mezőgazdasági és földhiteleket biztosító személyek, a biztosítótársaságok és a társadalombiztosítási intézmények közölnek a bevételi ügynökséggel;
•néhány, az előző évi jövedelemadó-nyilatkozatban szereplő adat (mint például a levonás több éves részletre történő felosztása, például az épületállomány helyreállításával, az adójóváírásokkal és a bejelentendő többletekkel kapcsolatos költségek) ;
•az Adónyilvántartásban szereplő egyéb adatok (például az F24-es modellben teljesített kifizetések és a háztartási munkásokért fizetett hozzájárulások).
A előre kitöltött modell 730 a bevételi ügynökség honlapján rendelkeznie kell a PIN-kóddal, hogy megkérdezze:
-online, az Ügynökség honlapján (agenziaentrate.gov.it) és néhány személyes adat megadásával;
- telefonon, az automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás hívása 848.800.444
- az irodában, személyazonosító okmány bemutatása.

730-as modell rendes és egyszerűsített: a különbségek

Azok, akik a 730-as modellt előre összeállított formában kapják meg, nem kötelesek használni, mert úgy dönthetnek, hogy bevételüket a szokásos modell szerint deklarálják. A fő különbség nyilvánvalóan az, hogy az egyikben már szerepelnek a költségek és a másik nem.
Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy nem minden, az adófizető által felmerült költség már szerepel az előzetesen kitöltött jövedelemadó-bevallásban, például az egészségügyi kiadásokban.
A beavatkozásokra vonatkozó levonások tekintetében. T épület felújításaaz energiamegtakarítás és a mobil bónuszok, továbbá meg van határozva, hogy a 730-as években csak a 2014 előtt megkezdett munkákra kerül sor, ellenkező esetben mindig az adófizetőnek kell jeleznie.Videó: