Jelzálog-helyettesítés: mi ez?

Miért indítsa el a jelzálog-átruházási eljárást? Lássuk, milyen előnyökkel jár, hogyan működik, milyen költségek és hogyan kell aktiválni a gyakorlatot

Jelzálog-helyettesítés: mi ez?

Jelzálog-helyettesítés: milyen előnyei vannak

Előfordulhat, hogy a kölcsön, hogy már nem elégedettek az alkalmazott feltételekkel, mivel ezek már nem tekinthetők előnyösnek, mint korábban.
A korábbi években alkalmazott kamatláb ma már nem lehet kényelmes.
az jogutódlás vagy a kölcsönA Bersani-törvény által a 2007-es pénzügyi keretek között bevezetett mechanizmus olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy kihasználják a piacon a legjobb kamatlábakat, és jelentős megtakarításokat érjenek el. A jelzálog átruházásával, gyakran meghatározva hordozhatóság a jelzáloghitel, akkor lehetősége van az átutalásra jelzáloghitel egy másik hitelintézetnél, amely jobb feltételeket biztosít.

Jelzálog és átruházás

Miért kell áthelyezni egy jelzálogot egy másik bankba?

Idővel a jelzáloghitelezés jellemzői már nem felelnek meg az igényeiknek, vagy egyszerűen csak tudatában vannak a bankok által az ügyfeleiknek kínált legkedvezőbb ajánlatoknak.
Ez a lehetőség az ingatlanpiacra is hatással van, hozzájárulva az olasz családok hitelkeresletének növekedéséhez.
Tény, hogy azon tényezők között, amelyek egyre több embert kapcsolnak be a jelzáloghitelre, minden bizonnyal lehetőség van arra, hogy az egyik bankról a másikra idővel áthelyezzük.
Rögtön hangsúlyozni kell, hogy ez a művelet nem csak lehetséges, hanem az is ingyenes.
Az alábbiakban röviden ismertetünk egy útmutatót, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megértsék a jelzálog átruházásának működését, hogy megértsük, mikor lehet ezt az eljárást kényelmesnek mondani.
Jó, sőt, a gyakorlat megkezdése előtt egyértelművé tenni, hogy milyenek a felek jogai és kötelességei, és általánosságban, mi lesz ellene.

Jelzálog-helyettesítés: mit mond a törvény

A szubrogáció vagy átruházás szó jelentéséből kiindulva meghatároztuk, hogy a törvény szerint, ezzel a kifejezéssel hivatkozunk a subingresso harmadik félnek a hitelező az adóssal szembeni jogi helyzetében.
cikk 1202 A Ptk.

Az adós, aki az adósság megfizetésére kölcsönöz egy pénzösszeget vagy más cserélhető árut, akár a hitelező hozzájárulása nélkül is helyettesítheti a hitelező jogait. Az átruházás akkor lép hatályba, ha a következő feltételek teljesülnek: 1) a kölcsön és a bevételek bizonyos dátummal megerősítésre kerülnek 2), hogy a kölcsönzött összeg konkrét célja kifejezetten szerepel a hitelnyilatkozatban; 3) hogy az átvételi elismervényben fel kell tüntetni az adós nyilatkozatát a fizetés során felhasznált összeg eredetéről. Az adós kérésére a hitelező nem tagadhatja meg ezt a nyilatkozatot az átvételi elismervényben. A Polgári Törvénykönyv 1202. cikke

A normatív rendelkezések szerint jobban magyarázzuk meg a szükséges feltételeket, hogy a helyettesítő érvényes legyen. Három feltételnek kell teljesülnie.
A jelzáloghitelnél meg kell adni a kölcsönzött összeg rendeltetési helyét.
A hitelezőtől kapott átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az adós nyilatkozatát az adósság rendezéséhez felhasznált pénz eredetéről.
A hitelszerződésnek és az átvételi elismervénynek egy bizonyos dátumot kell tartalmaznia, és különösen a kölcsönszerződést egyidejűleg vagy a kötelezettség teljesítését megelőző időpontban kellett meghatározni.

Kölcsönös jelzálog


Érdemes megemlíteni Bersani törvény (40/2001. Törvény). A hitel hordozhatóságáról szóló 8. cikk alapján megállapítják, hogy:

1. Hitel, banki vagy pénzügyi közvetítő által nyújtott hitel- vagy egyéb finanszírozási szerződések megnyitása esetén a hitel beszedhetetlensége vagy a hitelező javára történő feltétele nem zárja ki az adós jogainak gyakorlását. A Polgári Törvénykönyv 1202. cikke.
2. Az (1) bekezdés szerinti átruházás hipotézisében a helyettesítő hitelező helyettesíti a kiegészítő és személyes garanciákat a helyettesítő hitelre. Az átruházási megjegyzést formai jelleggel kérhetjük a konzervátornak, és közjegyzői vagy magánjellegű okirat aláírásával meg kell adni a valódi példányt.
3. Bármely megállapodás semmis, még a szerződés megkötését követően is, amellyel az (1) bekezdésben említett átruházási kar megakadályozza vagy megterheli az adósot A megállapodás érvénytelensége nem jár a szerződés érvénytelenségével.
4. Az e cikkben említett adós akaratával történő átruházás nem jelenti az adókedvezmények elvesztését.
4-bisz. A (2) bekezdésben említett hipotézisben az 1973. szeptember 29-i elnöki rendelet 17. cikkében említett helyettesítő adót. 601, sem az ugyanezen rendelet 15. cikkében megjelölt adókat.
4-ter. A 4-bis bekezdés végrehajtásából eredő, 2007-től kezdődően évente 2,5 millió euró értékű díjat a 2007–2009-es hároméves költségvetés céljára elkülönített költségvetés megfelelő csökkentésével hajtják végre. a Gazdasági és Pénzügyminisztérium 2007-es évre vonatkozó becslései szerint a jelenlegi „Speciális Alap” szakasz előrejelző egysége, 2007-ben részben felhasználva, 2,5 millió euróra a 2007-es évre és 2009-től az ugyanezen minisztériumra vonatkozó rendelkezés, és a 2008-as év 2,5 millió euró esetében a Szociális Szolidaritás Minisztériumára vonatkozó rendelkezés.
4-c. A Gazdasági és Pénzügyminiszter felügyeli a (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásából eredő díjakat, az 1978. augusztus 5-i törvény 11. cikke (7) bekezdésének alkalmazásában is. 468, ahogyan azt módosították, és megfelelő jelentésekkel együtt megküldi a kamaráknak az említett törvény 7. cikke második bekezdésének 2. pontja alapján kiadott rendeleteket. A Gazdasági és Pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy a költségvetésben szükséges módosításokat rendelettel hozza meg. 8. cikk Bersani törvény

Láttuk, hogy amikor a jelzáloghitel átruházásáról beszélünk, arra az eljárásra utalunk, amellyel mi transzferek egyben új bank, a korábban egy másik banktól kapott kölcsön, azzal az előnnyel, hogy a régi jelzálog jelzálogát megtartják. Mi történik ezzel az eljárással?
Az új banknak az új bejegyzésével lehetősége lesz újból meghatározni a hitel feltételeit vagy a kölcsön összegét részlet, érdeklődés és ímé terjedését.
Végül módosíthatja a tartam tervét amortizáció, azzal a végső hatással, hogy a havonta fizetett összeg összegét felül lehet vizsgálni, és jelentős megtakarításokat érhet el.
Például a piaci helyzetet és annak gazdasági helyzetét figyelembe véve át tudjuk adni a fix kamatozású a változó kamatláb vagy vegyes és fordítva.
Az A bank, amellyel az első jelzálogot rögzítették, átadja a kölcsönszerződést a B banknak, amely átveszi a hitelező pozícióját. Ez utóbbi kiegyenlíti a megtakarító fennmaradó adósságát és meghatározza vele az alkalmazandó új feltételeket. Az új bankkal szembeni jelzáloghitelnek meg kell felelnie a fennmaradó hitelnek, ami megegyezik a visszafizetendő összeggel.
Az átruházás valójában lehetővé teszi az adós számára, hogy az első jelzálogot megszüntesse.
Fontos szempont, hogy akihalás korai a jelzálogköltséget meg lehet valósítani szankciók nélkül.
Az átruházás után az új bank helyettesíti a már meglévő jelzáloghitelet, amely garantálta a helyettesített jelzálogot.

Melyek a jelzálog-átruházás költségei?

Bármely kiadások hogy támogassák, a jó hír az, hogy a jelzálog átruházása nem jár semmiféle költséggel a hitelfelvevő számára, az a. A 2007. április 2-i 40-es rendelet (Bersani-rendelet). A közjegyző, valamint a bank költségeit (vizsgálatok, szakértelem és biztosítások robbanás és tűz esetén) a jelzálogot átvevő hitelintézet viseli. Az ingatlan jelzálogköltsége szintén költség nélkül kerül átadásra.

A kölcsön átruházásának kérelmezésére vonatkozó eljárás

Kezdjük azzal, hogy a kölcsön átutalását bárki kérheti, aki bekapcsolta a kölcsönt, és azt kívánja, hogy egy kedvezőbb gazdasági feltételeket kínáló bankhoz juttassa. Az első lépés a megfelelőek megszerzése információ: az adósnak rendelkeznie kell a szükséges ismeretekkel feltételek ajánlatok piac.
Amikor a hitel átruházását akarjuk folytatni, az egyik szempont, amelyet nem szabad elfelejteni, a bankok összehasonlításának alapos elemzése, a legmegfelelőbb feltételek értékelése, figyelembe véve a piacon lévő különféle javaslatokat.

Jelzálog-helyettesítés


Annak érdekében, hogy kezdet az gyakorlat Először is, a jelzálog tulajdonosának tájékoztatnia kell bankját a kölcsön másik bankra történő átutalásáról.
Azt is el kell mennie a ágak az új bank benyújtja a jogutódlási kérelmet, és a lehető leghamarabb el tudja indítani a gyakorlatot. A kitöltendő űrlapok elérhetők a banki irodában.
Meghatározott, hogy a előző bank tartják elfogad a kérést.
Az új banknak azonban nincs kötelezettsége a kérelmezővel szemben.
Elkezdi értékelni az adós kérését, tájékoztatva a fennmaradó adósság közvetlenül az eredeti bankhoz. A hitelintézet általi elfogadás esetén új hitelszerződés kerül meghatározásra, amelynek tárgya a fennmaradó hitel összege az előző banknál.
A részletfizetési terv létrejön, és az ügyfélnek meg kell fizetnie a hitel részleteit az új bankban meghatározott feltételek szerint, megszüntetve az előző bankgal fennálló szerződéses kapcsolatot. Ez utóbbi semmilyen módon nem ellenezheti a kért eljárást, és nem számolhat fel további költségeket.
Időnként tiszteletben kell tartani.
az áthaladás a kölcsönt a régitól az új bankig kell végrehajtani 30 nap.
Miután a folyosó megtörtént, a közjegyzői okiratot maga a bank végzi, anélkül, hogy az ügyfelet terhelné.
A jelzálog átruházásától való megkülönböztetés a gyakorlat újratárgyalása jelzáloghitel, amely az előző hitelintézettel való megállapodás esetén a jelenlegi feltételek megváltoztatására irányul.

Milyen dokumentumok szükségesek az átruházáshoz?

A jelzálog-átruházási gyakorlat megkezdéséhez elengedhetetlen, hogy bemutassunk néhányat papírok. Lássuk, mi:

  • az előző bankgal kötött hitelszerződés hiteles másolata;
  • a jelzálog-nyilvántartási jegyzék másolata;
  • a tulajdonos vagy a jelzálog-tulajdonos személyazonosító okmányának és adózási kódjának másolata;
  • bármely kezes személyazonosító okmánya;
  • az érdekelt felek polgári státuszának igazolása;
  • földnyilvántartási adatokat, alaprajzokat és földméréseket tartalmazó dokumentumok.

Hányszor van lehetőség az átruházás kérésére?

A törvény nem írja elő, hogy a jelzálog átruházása más bankokkal történjen. Mindenesetre a hitelezők hajlamosak arra, hogy korlátozásokat vezessenek be. Egy olyan ügyféllel szemben, akinek a korábbi és ismételt helyettesítésekre nézve megbízhatatlannak tartják, inkább az átruházást tagadják.Videó: A legfontosabb tudnivalók a személyi kölcsönről