Biztonsági és szabályozási előírások a fedőműveletekhez

Az építési területek biztonságát szabályozó szabályok meghatározóak az épületek tetőin végzett építési beavatkozások szempontjából is.

Biztonsági és szabályozási előírások a fedőműveletekhez

A témában helyszíni biztonság Olaszországban sokat tettek, különösen az utóbbi években a különféle jogszabályi rendelkezésekkel, mint pl. 494/1996 és 81/2008.

dispositivo per la sicurezza di cantiere

Azonban, még ha a múlthoz viszonyítva is erőteljesen csökken, a tapasztalatoktól vagy a probléma rossz értékelésétől az építési folyamatban részt vevő személyek által okozott folyamatos balesetekről szóló napi hírek.
A hagyományos építési és karbantartási beavatkozásokon kívül ezek a problémák alá eső munkák kategóriái között nyilvánvalóan vannak a munkák. lefedettség.
A Szicília régió a magasságtól való elesés megelőzésére és védelmére irányuló intézkedések részeként kiadott egy rendelet, a Hivatalos közlemény, n.42 2012. október 5-én, amely kiemeli a különböző feltételeket.

A munkavállalók biztonságára vonatkozó szabvány tartalma

az norma felsorolja a rendeletben említett építési beavatkozásokat (2. cikk), amelyek új építési munkálatokból vagy meglévő épületekből készülnek, és amelyekre építési engedély, Dia vagy Scia bemutatását tervezik.
Ez a cikk a feltételeket is tartalmazza kizárás, mint például az engedély nélküli vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélykérelmek esetében.

norme legislative

Nyilvánvaló, és tekintettel a téma fontosságára, oly módon kell elolvasni, hogy milyen módon részletes a jogalkotási rendelkezés valamennyi aspektusa, hogy a szabvány teljes tartalmát átfogóan értelmezze.
Figyelembe véve a részletes vizsgálatot, felhívjuk a figyelmet néhány, a rendelet tartalmát nyomon követő konkrét szempontra.

4. cikk - A tetőfedő műszaki munkájának következetessége

ezt bonyolult amely kiegészíti a munkadokumentumot (91. cikk (1) bekezdésének b) pontja és XVI. A 81/08.

dispositivo di protezione per caduta da una copertura durante interventi edilizi

A dokumentációt a munkálatok során frissített dokumentáció benyújtásakor kell továbbítani az illetékes közigazgatási szervnek, és annak befejezéséig.
Összefoglalva ez a dokumentum tartalmaz számos irányok olyan technikák, amelyek meghatározzák a biztonsági feltételeket, mint például: utak, hozzáférések, védőelemek, valamint a hozzáférési, kollektív védelmi eszközökkel stb.
Az ebben a cikkben ismertetett fontos megjegyzések a kapcsolatok.
Valójában két típusú dokumentum létezik műszaki az elfogadandó tervezési megoldásokat és számítás a szerkezeti elemek ellenállási tesztjének jelzése a horgonyok által továbbított műveletekre stb.

lavori eseguiti in copertura


Ehhez igen hozzáad, a gyártó tanúsítványai a biztonsági berendezések (horgok, horgonyvezetékek stb.) vonatkozásában, az eszközök helyes beszerelésére, a felhasználói kézikönyvre és a nyilvántartási és karbantartási programra vonatkozó nyilatkozatokon kívül.
Nyilvánvaló, hogy ezek a normák kiemelkedő aspektusai, amelyek célja az egyik kilátás általános, melyet a különböző tartalmak alapos olvasása és értelmezése követ.
Ebben az általános sorban más témák is vannak (különös érdeklődésre számot tartó), és az alábbi 5. és 6. cikkben olvashatók.

A lefedettségre és az akadályokra vonatkozó követelmények

Az első cikkben (szám öt) i teljesítések a tervező köteles megkezdeni az építési engedélyekkel kapcsolatos eljárásokat vagy az életképességről szóló igazolást (ha van ilyen).

incidente sul lavoro

Az érthetőség kedvéért a különböző tartalmakat is elhagyták, mivel a cél a rendelet által megkövetelt és a fent említett közigazgatási okmányokba beillesztett figyelem kiemelése.
A következő cikk elemzése alapján (6. szám - Obstuktív okok), megállapíthatjuk a feltételeket következményes az építési engedély és a alkalmassági bizonyítvány megszerzésével kapcsolatos dokumentáció benyújtásának elmulasztásával kapcsolatban.

A lefedettségi beavatkozások biztonságával kapcsolatos egyéb szempontok

lavori edilizi in fase di realizzazione

Ezen tartalmakon kívül a rendelet másokat is tartalmaz érvek a következő 7. cikkben található technikák (Megelőzési és védelmi intézkedések: általános tervezési kritériumok) 8. cikk (Hozzáférési útvonalak a lefedettséghez) 9. cikk (Hozzáférés a lefedettséghez) 10. cikk (Tranzit és tetőfedések végrehajtása).
Ezeket a rövid jelzéseket nyilvánvalóan más tartalmak követik.
Az e rendeletben foglalt valamennyi rendelkezés d„információs hogy a szakember köteles tiszteletben tartani a lefedettségi beavatkozásokkal kapcsolatos kockázatok helyes tervezéséhez és értékeléséhez.Videó: