A bérlő jogai

Az épület lakossági bérbeadására vonatkozó szerződés a bérlő számára bizonyos jogokat feltételez, amelyek az ingatlan élvezetéhez és a megállapodás szerinti használatához kapcsolódnak.

A bérlő jogai

Az ingatlan élvezete

a ház belsejének leírása

Feltételezzük, hogy ebben az esetben bérlő szándékosan értjük azt a személyt, aki az ingatlanot lakossági használatra használja, míg a bérleti szerződés szigorúan a ingó vagy termelő ingatlan bérbeadására vonatkozik.
Tehát itt használjuk a kifejezést a beszélt nyelvben megadott jelentéssel, azaz a termelékeny vagy a lakossági felhasználás jó megkülönböztetése nélkül.
az bérlet ez egy élvezetes szerződés, vagyis egy olyan szerződés, amellyel az egyik fél vállalja, hogy ezt teszi élvez egy másik ingó vagy ingatlan vagyon egy ideig, a megfontolás.
Egyrészt a bérbeadó az ingatlant rendelkezésre bocsátja, és hasznot húz a díj beszedéséből, másrészről a bérlő élvezi az ingatlant, a megállapodás szerinti felhasználás keretein belül vagy a körülményektől függően.
Következésképpen a feladatai, a bérlő minden bizonnyal lesz jogok, többek között az al élvezet Az ingatlan.
Először is, a bérlőnek joga van arra, hogy a jó jöjjön hozzá szállított a bérbeadótól jó állapotban: ha a szállítás idején nincs leírás, az árukat el kell tekinteni jó állapotban (V. art. 1590 c.c.).
Ezen túlmenően annak érdekében, hogy az élvezet mind kézbesítéskor, mind későbbi időpontban kerüljön sor, a bérlőnek joga van a bérbeadóhoz fenntartja az ingatlan ilyen állapotban mindent szolgálnihasználat egyeztetett az alkatrészektől; A bérbeadó ezen kötelezettségének meghatározása a szabályokat, amelyek a javítások szabályozása során szabályozzák a kapcsolatokat.
Valóban, a bérbeadónak a szerződés időtartama alatt kell teljesítenie minden szükséges javítások, kivéve a kis karbantartás, amely a bérlőhöz tartozik, és a kis karbantartásnak is, ha ezekből származik kor vagy véletlenül (V. Cikkek. 1576 és 1609 c.c.); lásd például a döntés döntéseit Cassation n. 8191/1995 és n. 6896/1991 a szerelvények területén. Ha a javítások sürgősek lesznek, a bérlő közvetlenül, kivéve a megtérítést, gondoskodhat (emlékeztetve arra, hogy figyelmezteti a bérbeadót, ha a javítások neki). art. 1577 c.c.).
A törvény védi a bérlőt is satu, feltéve, hogy ha a dolgot bérbe adják, akkor a satu a megállapodás szerinti használatra való alkalmassága jelentősen csökken, a bérlőnek jogában áll a szerződés megszüntetését vagy a díj csökkentését követelni, kivéve, ha olyan hibákról van szó, amelyekről tudomására jutott, vagy már a kezdetektől tudott volna (v. art. 1578 c.c.). A bérlőnek joga van arra, hogy a lízingbeadótól kártérítést kapjon a hibák által okozott károkért, kivéve, ha a bérbeadó bizonyítja, hogy a kézbesítéskor nem volt tudomása hibájáról (v. art. 1579 c.c.).

A bérlő akkor is jogosult kártérítésre, ha egy olyan szerződést is tartalmaz, amely kizárja vagy korlátozza a bérbeadó felelősségét, ha a bérbeadó elrejtette jelenlétét rosszhiszeműség vagy ha a satu hogy a dolog élvezetét lehetetlenné tegye (V. art. 1579 c.c.).
Azonban, ha a satu egészségre ártalmas a határozathozatalhoz való jog egyébként is tartozik hozzá, még akkor is, ha a hibákat már tudták neki, és a lemondás nem érvényes (v. art. 1580 c.c.).
A hibákra vonatkozó szabályok akkor is érvényesek, ha a hiba a szállításkor van jelen, vagy ha a hibák a szerződés során fennmaradnak (v. Cikkek. 1578 és 1581 c.c.).
A Polgári Törvénykönyvben említett hibákat úgy definiálták, mint azok, amelyek befolyásolják a tárgy anyagi struktúráját, megváltoztatva annak integritását oly módon, hogy megakadályozzák vagy jelentősen csökkentik annak élvezetét a szerződéses cél szerint; és újra, tetszik a felek kölcsönös teljesítményének egyensúlyának megváltoztatása, amely befolyásolja az eszköz felhasználásának alkalmasságát (Cass. n. 11198/2007).
A bérlőnek joga van a bérbeadónak, hogy ne hajtson végre az ingatlanon újítások amely csökkenti az ingatlan élvezetét (v. art. 1582 c.c.).
Másrészről, ha az élvezetet az javítások sürgős, amelyet a szerződés lejártáig nem lehet elhalasztani, a bérlő köteles őket elviselni, még ha ez magában foglalja a bérelt ingatlan egy részének élvezetének megfosztása; de ha a javítás időtartama meghaladja a szerződés időtartamának hatodát, vagy a húsz napot, a bérlőnek joga van a díj csökkentése, a javítások teljes időtartamával és a nem felhasználás mértékével arányos (V. Cikkek. 1583 és 1584 c.c.).
Végül, ha a javítások megtörténnek lakhatatlan a bérlő és családjának elhelyezéséhez szükséges dolog azon részeaz utóbbi jogosult azonban a szerződés megszüntetését kérni (lásd. t art. 1584 c.c.).

Csendes-óceáni élvezet

békés élvezet

Továbbá, a bérbeadónak biztosítania kell a bérlőt békés élvezet a teljes szerződéses időszak alatt (lásd. t art. 1585 c.c.).
Alapvetően ez a kötelezettség a garanciákra vonatkozó szabályokról rendelkezik zaklatás mások: a bérlőnek joga van ahhoz, hogy a bérbeadó a harmadik féltől érkező zaklatásból garanciát vállaljon. azt állítják, hogy jogai vannak a dologra (Az úgynevezett a törvény zaklatása): lényegében az a harmadik fél, aki azt állítja, hogy a bérlő által az ingatlannal való élvezettel nem összeegyeztethető jog (v. Cass. n. 2531/2006).
A zaklatás joga esetén a bérlő köteles tájékoztatni a lízingbeadót, ha harmadik felek azt állítják, hogy jogai vannak a dologra, és ha nem kockáztatja, hogy felszólítja a mulasztásából eredő károk megtérítésére (v. art. 1586 c.c.).
Ha a zaklatás nem a jogok követelésére vonatkozik (c.d. zaklatás), a bérlőnek nincs joga a bérbeadóra, de közvetlenül harmadik felekkel szemben járhat el.

fejlesztések

Esetén fejlesztések a bérlő nem jogosult a felmerült költségek megtérítésére, kivéve, ha a bérbeadó hozzájárulásával rendelkezik. Ám még abban az esetben is, amikor nem jogosult kártérítésre, a javítás költségei kompenzálhatják a bérlő által okozott károk miatt felmerült költségeket komoly hiba nélkül (v. art. 1592 c.c.).

kiegészítés

Eseténél kiegészítések, azaz kiegészítések (például a velencei vakok és a hamis ablakok, v. Cass. n. 14871/2000), a bérlőnek joga van a szerződéstől elszakítani, feltéve, hogy ez a bérelt ingatlan károsodása nélkül következik be, kivéve, ha a bérbeadó inkább marad, és hajlandó kártérítést fizetni. Ha azonban a kiegészítések nem választhatók el, akkor a fejlesztésekre vonatkozó szabályok érvényesek.

visszavonás

A szerződéses megállapodáson túl, a bérlő mindig visszavonhat, jelenlétében súlyos okok miattlegalább hat hónapos értesítéssel, levélben (v. art. 4, 392/1978).

Részvétel a társasházban

Egyes esetekben a bérlőnek joga van szavazni, a tulajdonos helyett a társasház közgyűlésén.
Ez a jog különösen a relatív állásfoglalásokra vonatkozik a fűtési és légkondicionáló szolgáltatások kezelésének költségei és módszerei.
Ez a rendelkezés vonatkozik a nem társasházban lévő épületre is.
A bérlőnek joga van beavatkozni, szavazati jog nélkül, az egyéb közös szolgáltatások módosításával kapcsolatos határozatokról (V. art. 10, L.392 / 1978).Videó: Albérlethelyzet: Ez a leggyakoribb probléma a bérlők és a bérbeadók között - tv2.hu/fem3cafe