A részvényesek közgyűlési határozata: ha nem vagy érvénytelen lehet

A nulla vagy voidable felbontás közötti különbség; amikor a társasházak kifogásolhatják a határozatot, és milyen feltételeket kell betartani a rokkantság alkalmazására.

A részvényesek közgyűlési határozata: ha nem vagy érvénytelen lehet

Elítélési határozat fellebbezései

az Összeszerelési felbontás ez az a cselekmény, amellyel a társasház összeállítja a társasház életével kapcsolatos ügyet; a homlokzat vagy a tető rekonstrukciójával kapcsolatos költségek, az adminisztrátor kinevezése vagy visszavonása, vagy a rendelet záradékainak megváltoztatása.
A döntést a résztvevő társasházak szavazzák, és azokat a törvény által megkövetelt többséggel kell elfogadni a tárgy alapján.
A határozat kötelező érvényű, és a hiányzó vagy eltérő nézeteltérésekkel szemben is hatással van, amelyekre a törvény két jogi eszközt készít: semmisség és amegsemmisítés az felbontás.
Ellentétben a felek közötti megállapodást előíró szerződéssel, a társasházegységben jóváhagyott határozat minden társasházra nézve kötelező, feltéve, hogy azt a törvény által megállapított többség hozzájárulásával fogadják el.
Ha azonban a szavaztatott ügyet a törvény vagy a társasházi rendelet megsértésével határozták meg, és egyesek úgy ítélik meg, hogy károsak a jogaikra, akkor azt meg lehet vitatni.

Összeszerelési felbontás: ha nem lehet semmi


A jogalkotó maga is megállapítja, hogy a társasházi közgyűlésen jóváhagyott határozatok érvénytelenek, ha azok ellentétesek a törvényekkel vagy a társasházszabályokkal. A Polgári Törvénykönyv 1137. cikke szerint: t

A törvény vagy a társasházi előírásokkal ellentétes megfontolások ellenére bármelyik társasház hiányzik, eltérően vagy tartózkodóan fellebbezést nyújthat be az igazságügyi hatóságokhoz, akik a határozat meghozatalának napjától számított harminc napos periódusban, az állásfoglalás időpontjától kezdve attól az időponttól kezdve, hogy az eltérést vagy tartózkodástól számítottak. az állásfoglalás közlése a távollevők számára. A törlési eljárás nem függeszti fel a határozat végrehajtását, kivéve, ha a felfüggesztést az igazságügyi hatóság elrendeli. 1137. cikk cod.civ.

A közgyűlés által elfogadott határozatok akkor tekinthetők érvényesnek, ha azokat vitatják, és a bíró megállapítja jogellenességüket. A társasházegység által jóváhagyott felbontás érvénytelenítéséhez szükséges a kapcsolatfelvételhatóság bírósági.
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a 69/2013 törvényhozási rendeletben (viteldíj-rendelet) történt változtatásokat követően a társasházi kontrasztok esetén megoldást kell találni, előzetesen meg kell próbálni a egyeztetés az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált testület előtt.
Csak abban az esetben, ha a közvetítés nem adja meg a kívánt eredményt, a polgári bíróságot bíróság elé kell terjeszteni azzal, hogy idézést nyújtanak be a társasházban található bíróság előtt.
Azt mondtuk, hogy kétféle rokkantság létezik, amelyekre az érintett társasház hivatkozhat: érvénytelenség és érvénytelenség. Az alábbiakban a két eset közötti különbségeket látjuk, és mi az a folyamat, amellyel meg tudjuk vitatni a határozatot.

A társasház felbontásának érvénytelensége

Azok az esetek, amelyekben a semmisség A közgyűlési határozat megfogalmazása olyan doktrínával és joggyakorlattal került kidolgozásra, amely konkrét szabály hiányában utal az általánosabban jellemzõ helyekre, a jogi ügyletre.
Az ügy tehát nem tartalmaz kifejezett fegyelmet a polgári törvénykönyvben, és a bírák elemzik.
Az összeszerelési felbontás semmi, amikor a kontraszt a törvény és a társasházszabályozás olyan komoly, hogy a jóváhagyott határozatot nem lehet orvosolni a társasházak későbbi hozzájárulása ellenére.
A nem létező társasház-határozatok lehetnek megtámadta -tól bármely társasház kinek van érdeklődés, még azok is, akik szavaztak. Ebben az értelemben a Polgári Semmítőszék a 2. sz. 15402, 2013-ban, és hasonlóan az n-hez. 1510, 1999.
Ezenkívül a null felbontásokat is ki lehet vetni bármikor mivel nincsenek határidők vagy határidők.
A Semmítőszék által az Egyesült Nemzetek Szövetsége által hozott ítélet alapján, az 1. sz. 1439/2014. Sz. Határozatában a részvényesek közgyűlési határozatát érvénytelennek kell tekinteni, ha nincs alapvető elemek mint az akarat és az objektum. Ugyanez vonatkozik aobjektum è tiltott mert ellentétes az erkölcskel és a jó erkölcskel, vagy mikor lebontó az kizárólagos tulajdon egy társ és ő egyéni jogokat. Gondoljon az első hipotézisre, arra az esetre, amikor bizonyos munkákat egy társasházban helyeznek el. A második hipotézisben például egy társasházra van szükség, hogy megszabaduljon a kisállatától.

A társasház felbontásának törlése

az Részvényesek határozatai azok mondható ha a törvény vagy a társasház szabályozása ellentétes, a fellebbezéssel legitimált társasház hallgatólagos elfogadásával orvosolható. Az olasz Polgári Törvénykönyv 1137. cikke, amint azt az elején láttuk, szabályozza a részvényesi határozatok érvénytelenségének feltételezését.
Míg a nulla határozatok soha nem eredményeznek hatást, a megsemmisíthető határozatok mindaddig hatályban vannak, amíg a bíró nem nyilvánította érvénytelenségét.

A társasház felbontásának törlése


A Semmítőszék az Egyesült Nemzetek Szövetsége által hozott határozata szerint (4806/2005) lehetséges kérjen lemondást a részvényesek határozatait a következő esetekben:

  • az ülés összeállításával kapcsolatos szabálytalanságok és hibák;
  • a törvény által megkövetelt vagy a társasház-rendelet által előírt többség be nem tartása;
  • az ülés összehívására vonatkozó eljárás rendelkezéseinek megsértése;
  • formális hibák, például az ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban megállapított szabálytalanságok. Néhány példa erre az utolsó pontra vonatkozóan arra az esetre gondolhatunk, amikor a szavazáson részt vevő társasházak nevét és ezer századát nem jelentették a jegyzőkönyvben, ha a döntést többségi szavazással hozták meg. Ugyanez látható a jelentésben, hogy a társasház adminisztrátorát nem hívták meg minden társasház, ahogy azt az Egyesült Nemzetek Szövetségi Bírósága a 2005-ös n.4806.
  • a közgyűlés működésére vonatkozó szabályok megsértése (a távollétek távolléte a társasházakban).

Ami a törvényesítés hogy verseny a megsemmisítendő határozat, a törvény kimondja, hogy a törlési intézkedés kizárólag a öröklakás hogy vannak tartózkodott szavazáskor, hiányzó vagy nemleges pontos határidőkön belül.

Hogyan lehet megkérdőjelezni a társasház felbontását


az kifejezés fellebbezést kérhet egy érvénytelen határozat ellen 30 nap, ezután figyelembe veszi a felbontást gyógyult. A társasház határozatának fellebbezésének elmulasztása esetén a határozatot már nem lehet megtámadni. A határozat törlésének kérelmezésének határideje a határozat jóváhagyásától, a társasházak közötti eltéréstől vagy tartózkodástól, valamint az ülések jegyzőkönyveinek elfogadásától kezdődik. nem vettek részt az ülésen.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy későbbi összeszerelés során a társasházak jóváhagyhatnak egy másik és további megoldást, amely módosítja az előzővel hozott döntéseket.
Ami a bizonyítási terhet illeti, a condomino azt kívánja kérni, hogy ellenőrizze az ülés jegyzőkönyvének érvénytelenségét, hogy bizonyítsa a megtámadott határozat hiányosságát, amely a kérelem alapjául szolgál.

A társasház felbontásának felfüggesztése

Az egyik szempont, amit meg kell határozni, az, hogy amikor a felbontást egy condomino megkérdőjelezi, az marad érvényes addig, amíg a bíró nem mondja kitörlés.
A törlési művelet nem felfüggeszti ezért a határozat végrehajtása.
A szervező testület azonban másként is előírhatja, ha a fellebbezés feltételeit és elemeit figyelembe veszi a megalapozandó határozat alapján.
Ezért lehetséges, hogy a bíró hivatalos kérelmet nyújtson be a vitatott határozat hatékonyságának felfüggesztésére az érintett társasházak károsodásának elkerülése érdekében.
Ami a bizonyítási terhet illeti, a condomino azt kívánja kérni, hogy ellenőrizze az ülés jegyzőkönyvének érvénytelenségét, hogy bizonyítsa a megtámadott határozat hiányosságát, amely a kérelem alapjául szolgál.Videó: