Bérleti regisztráció: hatások és problémák mulasztás esetén

A lízing nyilvántartásba vétele a törvény által megkövetelt teljesítménnyel érvénytelenítés. Mi történik, ha a szerződést későn regisztrálják?

Bérleti regisztráció: hatások és problémák mulasztás esetén

Bérleti és adózási kötelezettségek

A 2004. december 30-i törvény, n. 311 - az úgynevezett 2005. Tévi pénzügyi törvény - vízszintes helyzetet képvisel. T a lízing nyilvántartásba vétele vagy jobb, az elmaradt regisztráció következményei.

Bérleti szerződés


A fent említett törvény által létrehozott bizonytalanságot remélhetőleg a Legfelsőbb Bíróságtól az Egyesült Szekciókig megoldották n. 23601 (2017. október 9.).
Hogyan beavatkozott a Számvevőszék a legitimitásba, és miért képviseli ezt a döntést az ilyen kényes ügyben alapvető fontosságú pont?
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához egyértelműnek kell lennünk néhány olyan kérdéssel, amely annyi kérdésnek felel meg, nevezetesen:

  • è kötelező regisztráljon egy lízinget?
  • milyen idő regisztrálnia kell a lízinget?
  • mi az utóhatás a lízing nyilvántartásba vételének elmaradása?
  • mi történik, ha a felek regisztrálják a szerződést késedelmesen?

Bérleti szerződés regisztráció: kötelezettségek

az a lízingek nyilvántartása - mind a lakossági felhasználásra, mind a különböző felhasználási célokra, a köztársasági elnök rendeletében előírtak szerint kötelező. 131 (1986)A regisztrációs adóra vonatkozó rendelkezések egységes szövege).
Az egyetlen kivétel, amely mindig a fent említett rendeletből származhat, a kötelezettségre bejegyzés az i lízing évente kevesebb mint harminc nappal.
Emlékezzetek rá: bár a gyakorlatban szokás írni írásos formában A lízingkötelezettség feltétele, hogy a formanyomtatvány használatára vonatkozó kötelezettség kifejezetten t lakossági használatra (431/1998. Sz. Törvény). A többi szerződést szóban is meg lehet kötni (például üzleti helyiségek bérlése), kivéve az időtartamra vonatkozó kötelezettségeket (a hivatkozás az olasz polgári törvénykönyv 1350. cikkének rendelkezései szerint az ún.

Bérleti regisztráció, időzítés

A második kérdés - tehát a fókusz témájának közelítéséről - a a regisztráció időzítése.

Milyen szabályok vonatkoznak?

  • szerződések hirdetése lakossági használatra, a művészet. Törvény 13. 431, 1998;
  • bérleti szerződések különböző használat a ház egyikéből a technika állása. 13 d.p.r. n. 131/86.

Bérleti regisztráció


Az első esetben aregisztrációs kötelezettség súlya annak a bérbeadónak, aki harminc nappal rendelkezik a szerződés megkötésének időpontjától való megfeleléshez.
A kereskedelmi és szakmai célú bérleti díjak (a lakástól eltérő felhasználás), a regisztrációs határidő a jogi aktus időpontjától számított húsz nap, és a kötelezettséget a szerződő felek viselik (a 131/86 törvényerejű rendelet 10. cikke).
Gyakorlatilag a bejegyzés azt a bérleti szerződés kézbesítésével végzik, melyet a területért felelős bevételi ügynökség irodáiban végeznek.
Regisztráláskor, kivéve, ha az úgynevezett száraz kupon rendszer, a félnek meg kell fizetnie a regisztrációs adót, valamint a bélyegzőadót.

A lízing regisztrálása, a következmények

A 2005-ös pénzügyi, a n. A 311/04 zavar (ez egy eufemizmus) az Egyesült Államok 2017. júliusi határozatáig.
Ez a törvény a művészet 346. T 1 megállapította, hogy amennyiben a jogszabályi feltételek teljesülnek, azokat figyelembe kell venni null, ha a lízingeket nem regisztráltákvagy, hogy mindenesetre az ingatlanegységek vagy azok részeinek viszonylagos élvezetes jogát képezik, mindazonáltal.
Ez azt jelenti, hogy mindig feljegyzett különben olyan, mintha nem lennének létezők (a semmisség az a hely, amelyből az érintett cselekmény ragaszkodik):

  • a szerződések hirdetése lakossági használatra, és nem;
  • szerződések írott és szóbeli.

A szerződés lízingje és érvénytelensége


Hosszú évek, azaz a 2005 - ös pénzügyi év jóváhagyása és a 2005. T n. 23601 2017. október 9-én keltek fel a kérdés valódi terjedelméről.
Tényleg akihagyta a regisztrációt lehet-e ilyen nagy jelentőségű következménye?
Ténylegesen a mellékhatások nem teljesítése a bérleti szerződés összes tipikus szabályának meghiúsulását eredményezte azzal a következménnyel, hogy ezt a kapcsolatot megszállási szinuszként kell tekinteni (azaz cím nélkül)?
Ne feledd: ennek a drasztikus következménynek a megérkezése nem azt jelentette, hogy a feleknek nincs védelme. A törvény azonban az ilyen jellegű helyzetek és különösen a művészet javítását írja elő. Törvény 13. A 431/98. Sz. Rendelkezik arról, hogy a bérlőnek joga van eljárni a bíróságon annak érdekében, hogy a lízingbeadó által nem nyilvántartásba vett szerződés alapján keletkezett kapcsolat, és így a semmissé váló kapcsolat az adott körülmények között a törvény által meghatározott típusok egyikét jelentse. meghatározott esetekben.
Jó megemlíteni, hogy olyan bírósági eljárásra van szükség, amely egyébként nem létező jogi kapcsolatot képez.

Késői bejegyzés és amnesztiát

Amit az Egyesült Szekciók mondottak, más és azonnali megoldás.
Röviden: a nomofilattico bíró maximális kifejezését úgy kellett volna megállapítania, hogy azt a értelmező irányt kell választania, amelyet a 2005-ös költségvetésben foglalt szabály figyelembevételével kell tekinteni.
Vagyis olyan radikális megoldást kellett választani, amely szigorúan megfelel a szó szerinti adatoknak (nincs regisztráció = null szerződés)vagy egy szisztematikusabb értelmezés, amely lehetővé tenné a bűnbánatra vonatkozó amnesztiát. Ez volt az.
Mit mondtam bírók?
A szóban forgó ügy a nem lakossági felhasználásra vonatkozó bérleti szerződésekre vonatkozik, de az elv (amit kifejezetten kifejtettünk) is vonatkozik a lakossági felhasználásra szánt bérleti díjakra.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (23601) által benyújtott indokolás lényege: ha a Tizio és a Caius bérleti és nem regisztrálják, mindaddig érvénytelennek kell tekinteni, amíg nincs késői regisztráció. Ezekben az esetekben - a szankciók sérelme nélkül - mivel a semmisség feltételei már nem érvényesek, a szerződés formális és lényeges szabályszerűsége visszafizethető és visszamenőleges a megállapodás megkötésének időpontjától.
Másrészről, azok a megállapodások, amelyek külön-külön rögzítették a szerződéseket, továbbra is helyrehozhatatlanok bérleti díj a szerződésben megjelöltnél nagyobb mértékben.Videó: