A sorházak külső falainak festése: önállóan lehet?

Ki dönti el a sorházak, a társasház vagy a tulajdonosok külső falainak újrafestését? A komplex szerkezete befolyásolja a választ.

A sorházak külső falainak festése: önállóan lehet?

Ki dönt a sorházak külső falainak festéséről?

A kérdés az festmény bármilyen külső falak a gyakorlatban nagyon gyakori. Ebben a tekintetben kettő van kérdések ami sokkal fontosabb: ha mindenki meg tudja festeni a sajátját anélkül, hogy másokat várnának, és ha más színt választhatna a már létezőtől, és mindenki számára ugyanaz.

Színes sorházak


Az egyéni tulajdonosok annyiszor inkább gyakorlati okokból folytatják magukat, hogy más társasházak nem dönthetnek úgy, hogy szándékosak és szembesülnek a költségekkel, vagy azért, mert magadnak akarják csinálni, és esetleg új színt alkotva újíthatunk, különbözik a többitől.
Itt különösen az 1. sz. 280 az Modenai Bíróság, benyújtva 2018. február 16-án.

Vízszintes társasház és a külső homlokzatokon működik

A fenti kérdések megválaszolásához először meg kell érteni, ha a villákról beszélünk társasház vagy nem. Valóban, ha a kérdéses falak vannak közös részeka festmény minden bizonnyal a közgyűlés felelőssége, amely így döntéseket hozhat.
Ahhoz azonban, hogy az egyéni társasház önállóan folytathasson, a fal nem tekinthető közösnek.
A kétség, hogy részleges társasház, vagy nem feltételezi, hogy a konkrét esetben egy társasház van.
Ami a sorházakat illeti, egy vízszintes társasházról beszélünk, amelyről a törvény már korábban is megerősítette, és most már kifejezetten elismerték a házirend (220/2012. Törvény) reformjának bevezetése után a szabályok bevezetése után.. A Polgári Törvénykönyv 1117-bis.

azok alkalmazandók, amennyiben azok összeegyeztethetőek, minden olyan esetben, amikor több egység vagy több vagy több épület vagy társasház az ingatlanegységek vagy épületek közös részei a művészetnek megfelelően. 1117 art. 1117-bis c.c.

Cikk. A polgári törvénykönyv 1117. cikke, amely megnyitja a társasház szabályozására szánt polgári törvénykönyv vezetőjét, a közös részek azonosítására szolgál.
A művészet szemszögéből. Az olasz Polgári Törvénykönyv 1117-bis szabálya szerint a vízszintes társasház elismert, vagyis a földszinten található egyéni ingatlanegységek közötti társasház, ahol közös részei vannak.

A Modena n. 280/2018

A Modenai Bíróságannak eldöntése érdekében, hogy egy egymás mellett elhelyezett házsorozat külső falát egy tömbben kell átfesteni, meg kell vizsgálni a társasház szerkezetét. A Modenai Bíróság 2018. évi 280. számában valójában kijelentette, hogy egy állásfoglalás legitimitásaegyhangúsága háziasszony úgy döntött, hogy az összes külső falat az eredeti színükre viszi. Valóban történt, hogy az évek során mindenki festette a házát, és a végeredmény nem tetszett senkinek, és mindenki egyhangúlag úgy döntött, hogy valamilyen rendet tesz.

Vízszintes társasház


Valójában valaki megváltoztatta az elméjét, és megvan vitatta a határozatot azzal érvelve, hogy vízszintes társasházként a külső falak nem társasházak voltak, ezért a döntés nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.
Emlékezzünk vissza, hogy a joggyakorlat a társasház részvényei a művészet szerint. 1117 c.c. (ha a cím másként nem rendelkezik), azokat az alkatrészeket, amelyek az egyes egységekhez tartozékkapcsolattal kapcsolódnak; szerkezeti vagy funkcionális tartozékok.
Az író szerint a fenti mondat nem válaszol arra a kérdésre, hogy a szóban forgó falak az elrendezés szerint közös részek-e hagyományos vagy nem, de más szempontból kínál megoldást. Valójában a jellemzők értékelése szerkezeti megjegyzi, hogy az épület a következőket tartalmazza:

a két emelet különböző egységeiből, amelyek egymással szomszédos határfalakkal vannak összekapcsolva, vízszintes fejlődéssel és a különböző rekeszek közötti egységgel, mind magasságban, mind tetőfedésben., amelyek nem rendelkeznek folytonossági megoldásokkal, és így a legközelebbi bírósági területeken és a külső kapuknál is, amely szintén hiányzik a folytonossági megoldásokból (a Modena-törvény 280/2018. sz. törvény).

A vásárlási címet is bizonyítja, melyet többek között közös részként, a privát hozzáférési úton említettek.

Villette vízszintes társasházban


A fent említett tipológiai és szerkezeti jellemzők jelenlétében az ítélet kizárja azt a tényt, hogy több autonóm épületet választanak el és kapcsolnak csak a határhatároló falak; a jelen ügyben a bíróság folytatódik

egy olyan horizontális társasház, amely nem csak a határfalakkal rendelkezik, hanem általánosabban az egész épület egészének alapvető jellemzőit, amelyeket sok célra, egyediségében szántak.
Ez különösen az építészeti dekorációban található, amely a cikkek szerint. A Polgári Törvénykönyv 1102. és 1120. cikke a közgyűlés felelősségére vonatkozik (Modena 280/2018. Sz. Törvény).

A Modena-i bíróság esetében a komplex szerkezeti jellemzői a jelen ügyben olyan mértékben befolyásolják az építészeti dekorációt, hogy a külső falak, még ha nem mérnöki szempontból meghatározható községek (a Modena-törvény 280/2018. Sz. az építészeti dekoráció tiszteletben tartására.
A bíróság hozzáteszi, hogy a közgyűlés hatáskörébe tartozik a közös részek és a magánszemély autonómiája, és ezért egyetérthet az épület általános megjelenésével kapcsolatos dekorum meghatározásában, még a művészet által elfogadott meghatározás szigorúbb értelemben is. 1120 c.c. (lásd például: Cassation No. 12582/2015).
A mondat az író véleménye szerint nem tisztázza, hogy közös részek lehetnek-e, de az építészeti szempont alapján a döntés legitimitását illeti meg.

Teraszos házak: dekoráció és nem társasház részek

Emlékezzünk vissza, hogy minden esetben a fogalom illem a társasházban a felekre is vonatkozik nem Havi.
Ez azt jelenti, hogy az a tény, hogy egy fal vagy más külső elem egyéni tulajdon, és nem mindegyik, nem engedélyezi a házastársaknak, hogy tegye meg azt, amit akar: valójában szerintart. 1122 c.c., az ő tulajdonában lévő munkák végrehajtása során mindig az épület építészeti díszítésének tiszteletben tartása mellett tartják.

Lehet-e megváltoztatni a sorházak külső színét?

Összefoglalva, a Modena bírósága szerint tudni kell, hogy az egyes tulajdonosoknak milyen hatáskörrel kell megváltoztatni házának színét sorházak, egy társasház komplexumban, amely a fajban a vízszintes társasház komplexum, fontos értékelje mi az? a szerkezet a komplexum.
Ha például a villákat nem egyszerűen egy határfal köti össze, de ők bejegyzett szerkezetben zökkenőmentesen, a társasház feladata eldönteni, hogy milyen beavatkozásokra van szükség. Ebben az esetben a döntéseknek tiszteletben kell tartaniuk az ex art. 1120 c.c. és minden megállapított rendelet (kivéve, ha a rendeletet módosítják); éppen ellenkezőleg, mindegyik önállóan képes újjáépíteni a falakat (kivéve annak lehetőségét, hogy együtt járjon).
Hozzátesszük, hogy még ebben az utolsó esetben is tiszteletben kell tartani a díszlet korlátait - a művészetet. 1122 c.c. - hogyan kell tiszteletben tartani a szerződéses társasházszabályzatban meghatározott egyéb korlátokat is.
Ez a szabályozás valójában minden esetben előírhatja, hogy a falak színei nem módosíthatók, vagy hogy a falaknak nem lehetnek különböző színek.
Abban az esetben, amikor a villák nem társasházban vannak, mindegyik önmagában is képes, kivéve, ha az épületek és / vagy önkormányzati szinten külön jelzések vannak.Videó: PhoneStar Csendlap - Lépcsőház hangszigetelése Budapest 2011