Adóhírek a 730 - 2019 modellházhoz

Mint minden évben, a 730 tartalmazza a törvényhozás által jóváhagyott adózási újításokat: itt vannak azok, amelyek a házat érintik, és amelyek a 2019-os nyilatkozat részévé válnak.

Adóhírek a 730 - 2019 modellházhoz

730/2016

A 730-as modell a munkavállalók és a nyugdíjasok számára szánt bevételi nyilatkozat modellje. A tavalyi év óta az Inland Revenue internetes oldalának egy bizonyos területén elérhetővé tette a már előre összeállított 730-at, amelyet a telematikai szolgáltatások (Fisconline) Pin-kódjával lehet elérni.
az 730 előre összeállított 2016. április 15-től áll rendelkezésre, és a benyújtás határideje, mind az előzetesen kitöltött nyilatkozat, mind a rendes modell esetében, 2016. július 7..

730/2016: adóhírek a házról

730/2016

Mint minden évben, 2016-ra az adóbevallás tartalmazza a jogalkotó által jóváhagyott adóhíreket.
Itt vannak a fő adózási hírek a törvényben szereplő tulajdonságokról adóbevallás 2016:
- 50% -os IRPEF-levonás meghosszabbítása a. t örökség építése: a III Az épületállomány felújításának költségei (36, 41, 50 vagy 65 százalékos adókedvezmény) a 2015-ös vagy az előző években felmerült költségeket az épületállomány helyreállítására, különösen az épületek felújítására és / vagy a felújított épületekhez tartozó épületek megvásárlására vagy átruházására kell feltüntetni.
Ez a rész tartalmazza a szeizmikus intézkedések elfogadásával és a statikus biztonságra és az erdők karbantartásával vagy védelmével kapcsolatos munkálatok végrehajtásával kapcsolatos költségeket is.
A bevételi ügynökség a kör alakú n. A 2016. március 2-i 3 / E tisztázta, hogy a szaniterek és különösen a fürdőkád egy másik káddal való kinyitása nyitóajtóval vagy zuhanykabinnal nem segíti elő a szokásos karbantartási műveleteket. Lehetőség van arra, hogy a levonást általában, ha a az egészség cseréje integrált vagy kapcsolatos beavatkozásokhoz magasabb, amelyért az adócsökkentés felelős, például a fürdőszoba vízvezetékrendszereinek teljes felújítása anyag-innovációval, amely magában foglalja a szaniterek cseréjét is.
- 50% -os levonás meghosszabbítása a felújított objektum megszerzését célzó, az A + -nál nem alacsonyabb osztályú bútorok és nagy háztartási gépek beszerzésének költségei, amelyek összege nem haladja meg a 10 000 eurót (mobil bónusz): a III. C A felújított épületek bérleti díjai (50 százalékos adókedvezmény) fel kell tüntetni a 2013. június 6-tól 2015. december 31-ig az A + -nál nem alacsonyabb osztályba tartozó bútorok és háztartási készülékek beszerzésére fordított költségeket, valamint az A-t a kemencék esetében, amelyekre az energiacímke szükséges; célja a felújítandó tárgy berendezése.
A bevételi ügynökség tisztázta, hogy az egyes lakóegységekre vonatkozó beavatkozások között a kazán cseréje- a fűtési rendszer lényeges elemeinek helyettesítésére irányuló beavatkozásként, és mint ilyen minősítő rendkívüli karbantartási beavatkozás, lehetővé teszi aa bútor bónuszhoz való hozzáférés, a meglévő helyzethez képest elért energiatakarékosság jelenlétében.
• a beavatkozásokkal kapcsolatos kiadások 65% -os levonásának meghosszabbítása energiatakarékosság a földrengésbiztos intézkedések elfogadásával kapcsolatos beavatkozások levonása, még mindig 65% -kal, nagy kockázatú szeizmikus területekre eső épületekre: a IV. Az energiatakarékosságra irányuló beavatkozások költségei (55 vagy 65 százalékos adócsökkentés) hogy a 2008-tól 2015-ig felmerült költségeket a meglévő épületek, bármely kataszteri kategória, még a vidéki energia megtakarítására irányuló beavatkozásokra is fel kell tüntetni.
Az éghető biomasszával ellátott hőgenerátorokkal felszerelt napellenző és téli légkondicionáló rendszerek beszerzésével és telepítésével kapcsolatban felmerült költségek 730/2016.

Az ingatlanokra vonatkozó keretek 730-ban

A modellben a vagyon beavatkozásokkal kapcsolatos kiterjesztett adókedvezmények mellett 730/2016 találunk néhány épületre szánt részt.
Különösen a B keret Épületek és egyéb adatok bevétele két részből áll: az első (B1-B8) az épületek jövedelmének kimutatására szolgál, a második (B11-B13) pedig a lízingekkel kapcsolatos adatok feltüntetésére. A B panelen a következőt kell használni:
- az olasz államban található épületek tulajdonosai, akiknek az ingatlanok nyilvántartásában vagy bejegyzésben kell részesülniük, mint jövedelem
• az olasz állam területén található épületekben a haszonélvezeti jogosultságok tulajdonosai vagy más igazi jog, amely az életjáradék megadásával a földhivatalban nyilvántartásba vételre kerül.
Az E panel nagyon fontos Díjak és költségek, amelyben fel kell tüntetni a 2015-ben felmerült, az adólevonásra vagy a jövedelem levonására jogosító költségeket.
Az adófizetők által az. T 730/2016 és amelyek az épületekre vonatkoznak:
• Az IRPEF 19% - ának levonása passzív érdekek a jelzáloghitelek esetében: a főépületük felújítását és / vagy építését végző adóalanyok a jövedelemadóból 19% -kal levonhatják a jelzáloghitelekért fizetett kamatkiadásokat és kapcsolódó járulékos költségeket, az építés és a szerkezetátalakítás érdekében. ingatlanegységek, amelyeket az állam vagy az Európai Unió valamely tagállamának területén lakóhellyel rendelkező személyekkel, vagy a nem rezidens személyek területén lévő állandó szervezetekkel kötöttek meg.
A maximális összeg, amelyre a 19% -os levonást kiszámítják, minden adóévre összesen 2 822,28 euró.

730/2016

- Az IRPEF 19% -os levonása olyan egyetemi hallgatók által felmerült kiadásokból, akik egy olyan önkormányzati egyetemi diplomába kerültek, amely nem a lakóhelyükön lakóhellyel rendelkező bérleti díjakból származik, a bérleti díjakból a bérleti díjak alapján. épületek lakossági használatra (1998. december 9-i törvény, n. 431), vagy a vendéglátásra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos díjak, valamint a tanulási jogot biztosító intézmények, az egyetemek, az egyetemek, a jogilag elismert egyetemek, a nonprofit szervezetek és szövetkezetek díjazása vagy bérbeadása.
A levonás kihasználásához az egyetemnek legalább 100 kilométerre fekvő önkormányzatban kell lennie, és minden esetben más tartományban.
A levonás akkor is esedékes, ha az adófüggő családtagok költségei merültek fel. A sorban feltüntetendő összeg nem haladhatja meg a 2 633 eurót.
- Az IRPEF levonása a házak beszerzéséért vagy építéséért bérlet.
Az ingatlanegység tulajdonjogával rendelkező személyek, a bérleti szerződéshez rendelt lakóingatlanok megvásárlásával vagy építésével kapcsolatos ingatlanok részarányát tekintve a teljes bevétel levonásaként kerülnek elszámolásra. A megkönnyítés aggodalomra ad okot:
• 2014. január 1-jétől 2017. december 31-ig az építőipari cégek és az épületszövetkezetek által értékesített újonnan épített lakóingatlanok megvásárlása, 2014. november 12-én, értékesítés nélkül
• 2014. január 1-jétől 2017. december 31-ig az ingatlan-felújításnak alávetett lakóingatlan-egységek, illetve az ingatlan-szerkezetátalakító cégek és az épületszövetkezetek által felújított és konzervatív rehabilitációs projektek vásárlása
- az építési területeken már a munkálatok megkezdése előtt vagy az építési jogokra már elismert építési területeken 2017. december 31-ig befejeződő lakóingatlanok építése, amelyekre 2014. november 12-e előtt építési engedély megnevezése, azonban úgynevezett.
A könnyítés előnyeinek kihasználása érdekében a megvásárolt ingatlant a vásárlástól számított hat hónapon belül kell elosztani bérlet legalább nyolc évig. Ha a vásárlás 2015. december 3. előtt történt, a hat hónapos időszak ezen időponttól kezdődik. A levonás az adásvételi okmányból eredő ingatlanvásárlási ár 20% -át, valamint az ugyanazon ingatlanegységek megvásárlására felvett kölcsönökkel kapcsolatos kamatkiadásokat, vagy építés esetén a felmerült költségeket tartalmazza. a közbeszerzési szerződésektől függő szolgáltatásnyújtás, amelyet a munkát végző vállalat igazol. A maximális összköltséghatár, még több ingatlan megvásárlása vagy építése esetén is, 300 000 euró, az ÁFA-val együtt.
• Adó-levonás a bérlőknek a használt ingatlanok bérbeadásával főház. Ebben az esetben 300 euró összegű teljes levonást kell fizetni a bérlőnek, ha a teljes bevétel nem haladja meg a 15 493,71 eurót vagy 150 eurót, ha a teljes bevétel meghaladja a 15 493,71 eurót, de nem 30 987,41 eurót.
Ha a teljes bevétel meghaladja a 30 987,41 eurót, nem kell levonni. A levonások azonban a lízing típusától függően eltérőek. Megvitattuk ezt a cikkben Levonások a bérlőknek.
A bevételi ügynökség a kör alakú n. 3 / E azt is tisztázta, hogy a 300 ezer eurós határérték a legfeljebb 20% -os levonás kiszámításához szükséges kiadások maximális összege, még több lakás megvásárlása esetén is. E célból levonhatóságot a kamatkiadások azt is mutatják, hogy ténylegesen kifizetett összegeket, és nem az adóévben felhalmozott; ezenkívül ezt a levonást a hitel teljes időtartama alatt is felhasználhatjuk.
Időbeli szempontból a vételár 20% -ának levonása akkor is megengedett, ha a bérelt bérleti díjat hat és plusz két évre határozták meg.Videó: