Helyszín, beszivárgások és mélyedés

A beszivárgás nem mindig tekinthető komoly oknak, amely hasznos lehet a bérleti jogból való kivonulás jogának feltárásában.

Helyszín, beszivárgások és mélyedés

Locazione

A lízing az a szerződés, amellyel egy fél vállalja, hogy a másiknak egy bizonyos ideig mozgatható vagy ingó dologra van szüksége egy bizonyos összeg felé..

Ez a szerződés fogalmaart. 1571 c.c.

Alapvetően egy rész biztosítja ingó vagy ingatlan vagyon és a másik, hogy élvezze, vállalja, hogy a pénzösszeget az elsőnek fizeti.

A bérlet jellege

Szükségtelenül túl sokra fordulni: amikor a lízingről beszélünk az elme azonnal halad egy lakás bérletéhez, betét vagy kereskedelmi terület.

Mi az? a szerződés jellege bérlet?

Jobban elmagyarázzuk.

Az adásvételi szerződés vagy a haszonélvezeti vagy szervitási szerződés aláírásával az a fél, aki a jog jogosultja lesz, különösen fontos pozíció a jóhoz képest.

A zsargonban azt mondják, hogy ő a igazi jog, amely a jogrendszer által biztosított másokhoz képest nagyobb védelmi pozícióval rendelkezik.

A bérlet ez nem része a valós jogoknak.

A tudósok a bérleti szerződés kötelező érvényű szerződések, amelyek a bérlő javára személyes élményhez vezetnek; ezenkívül a megfelelő szolgáltatásokkal kötött szerződés, mivel a bérlő kárára az ár megfizetésének kötelezettsége, mint ilyen díj vagy bérleti díj, többek között. (Caringella - De Marzo, Polgári jogi kézikönyv III. Rész A szerződés, Giuffré, 2007).

Röviden, a karmesternek van nagyon pontos jogokat és kötelezettségeket.

A referencia-szabványok

Locazione2

ők három törvényt kell nézni hogy megértsük, mi a tulajdonos és a bérlő jogai.

A hivatkozás:

a) al polgári törvénykönyv;

b) a törvény n. 392/78 (a tisztességes bérleti jogról szóló törvény, részben részben hatályon kívül helyezett);

c) a törvény n. 431/98 (aki a 392. sz. törvény módosítására beavatkozva újította meg a témát).

Között a bérlő jogait fennáll annak a lehetősége, hogy olyan ingatlanegységet szerezzünk, amely megfelel az elfogadottnak és élvezhető mindaddig, amíg a szerződés előírja.

Csak motívumok és kivételek kivonása

A bérlő, egyértelműen mondja a törvény n. 431/98, súlyos okokból visszavonhatja a bérleti szerződést egy egyszerű értesítéssel. tértivevény

fertőzésekről An tekinthető-e az elállás súlyos okának?

Igen, de nem mindig.

Jobban elmagyarázzuk; ha a tényállás a kikötés időpontjában volt jelen a szerződés megkötése, vagy hamarosan megnyilvánult, de a fogadó hosszú ideig tolerálta azt, bár a bejelentés, de panasz nélkül nem tudja ezt az érvelést komoly okokból visszavonni.

Ebben az értelemben egyben olvasunk a közelmúltban elfogadott ítélet ez elvben a bérlő magatartása nem alkalmas arra, hogy legitimálja a kivonást a művészetnek megfelelően. Az 1978. július 27-i törvény 27. 392 ha a lízingbeadók tiltakozása miatt az előbbi is bizonyítottan magatartást tanúsított, amelyből nyilvánvaló, hogy a szerződés megkötését követően már bekövetkezett beszivárgások ellenére, mint ebben az esetben, már létezik és az ingatlan hosszú távú élvezete - a vizsgált esetben a szerződés aláírásától számított hét évvel (lásd: Cassation No. 15058/08).

Más szavakkal, ha a kapcsolat kialakításakor előre nem látható és / vagy nem merült fel olyan akaratlan tények, amelyek a bérlői viszony folytatását gazdasági szempontból rendkívül nehézvé teszik a bérlő számára, a bérlő hosszantartó magatartása akadályozza a visszanyerhetőséget. komoly okokból kifolyólag jogellenesnek tűnik a visszavonása (9443/10. (Cass. 2012. július 26., n. 13191).

Locazione3

A mondat egyben készült a lakhatáson kívüli használatra szánt ingatlan bérletével kapcsolatos vita de nem kétséges, hogy az expressz elv is alkalmazható a lakások bérbeadása esetén történő felmondásra.

Igaz, az ok súlyossága biztosan befolyásolhatja az alapul szolgáló szerződéses tipológia; a befolyás azonban nem érheti el az elv érvényességének kizárását a különböző lízingtípusok tekintetében; ez még inkább így van, ha az oka, a beszivárgás potenciálisan befolyásolhatja a felek által elfogadott különböző felhasználások.Videó: