Számlák és átutalások a Thermal számláról

A Thermal Account eléréséhez szükséges kérelemhez csatolni kell a banki átutalások számláinak és bevételeinek másolatát, amelyet bizonyos szabályok szerint állítottak össze.

Számlák és átutalások a Thermal számláról

pannelli solari

az Thermal Account a D. M. 2012. december 12. és ez egy ösztönző amely megkívánhatja a meglévő épületek energiahatékonyságát növelő, vagy megújuló energiaforrásokból előállított hőtermelésre irányuló beavatkozások esetében.
A Thermal Account nem adókedvezmény, mint az energia-megtakarítás (65%) és az épületek felújítása (50%), de ez egy hozzájárulás amelyet a GSE (az Energiaszolgáltatások Menedzsere), a kérelem elfogadásától függően, és a különleges előírásoknak megfelelően.
A Thermal Account tehát teljesen eltér az adókedvezményektől.

A D.M. végrehajtási rendeletét követve. 2012. december 12., törvényhozási rendelet 2013. március 3., 28. o., A G.S.E. közzétette hely az alkalmazási szabályok a Thermal Account számára.
Az utolsó napokban, különösen 2013. december 4-én, mindig a G.S.E. közzétette aintegráció vonatkozó szabályokat, amelyek fontos jelzéseket vezetnek be számlák és ai transzferek azoknak a beavatkozásoknak, amelyekre a termálszámláról részesülni kíván.
A termelés szükségessége egyértelműen kifejezetten az ösztönző engedélyezésére szolgál másolat a felmerült költségeket tartalmazó számlák és a banki vagy postai átutalási bevételek egy példánya, amellyel ezeket a költségeket kifizették.

Számlák a Thermal számla számára

fatture

A számláknak leírniuk kell pontosan a beavatkozás típusa és az ösztönzés tárgya.
Ha egynél több ösztönző intézkedés létezik, minden egyes beavatkozás esetében el kell különíteni a számlákat és a kifizetéseket.
A számláknak jelenteniük kell a A kibocsátó HÉA-száma és légy fizetendő a felelős személynek a termálszámla (azaz az, aki viseli a beavatkozások végrehajtásáért járó költségeket), melynek adózási kódját vagy ÁFA számát kell megadni.
Abban az esetben, amikor a téma a pénzügyi lízing, a számlának a lízingtársaság nevében kell lennie, és a lízingszerződés másolatát is meg kell adni.
Ügyeljen arra, hogy a számlaösszegek összege megfeleljen a felvételi űrlapon feltüntetett összes kiadásnak.

A Thermal számlához történő átutalások

Fontos megjegyezni, hogy azokra a beavatkozásokra vonatkozó kifizetésekre, amelyekhez a Thermal Account-ot kívánják elérni, nem szabad az energia megtakarításokra és az épületek felújítására vonatkozó adókedvezményekre vonatkozó egyedi banki átutalási modell használatával végezni, ellenkező esetben a kérelmet nem fogadják el.
Ehelyett a rendes átutalás.
Az átutalás során nagyon fontos, hogy a fizetési okokból néhány információt is tartalmazzon:
- a hivatkozás Miniszteri rendelet 2012. december 28-án;
- a hivatkozás számla száma és a rokonhoz dátum.
Ha nincsenek speciális mezők a banki átutalási modellben, az alábbiakat is jelenteni kell:
- a fizető személy adószámát / adószámát;
- a felelős személy HÉA-száma / adózási kódja.

pagamento con bonifico

A lízingtől eltérő pénzügyi lízing vagy finanszírozás (pl. Pénzügyi társaságon keresztül történő fogyasztási hitel) esetében a lízingtársaság vagy a pénzügyi társaság által végzett átruházás oka a felelős fél hivatkozásait kell feltüntetni (név és ÁFA szám / adó kód) ).
Ha a fizetést a felelős személytől eltérő személy végzi, és nem a fent leírt eseteknek tulajdonítható (lízing, fogyasztási hitel), az oknak ezt a mondatot kell idéznie: fizetés a... (a felelős személy neve és adózási kódja).
Abban az esetben, ha a számlát a fizetés időpontjában nem adják ki, a banki átutaláson a számla száma helyett jelentést tehet, rendelési szám.
Fontos azonban, hogy ne felejtse el elküldeni az összes dokumentumot a GSE-nek (a később kiadott számla másolata és a bankszámla egy példánya, amelyen mind a rendelési szám szerepel).

Különleges esetek, amikor a számlákról és az átutalásokból származó bevételek mentesülnek

Ez alól mentesül a számlák és bevételek benyújtásáért az átvett beavatkozásokra vonatkozóan közigazgatási szervek épületei amelyre vonatkozóan a PA és. t ESCO.
Emlékszem, hogy az ESCO-k olyan vállalatok, amelyek az energiahatékonyság javítását célzó beavatkozásokat hajtanak végre, figyelembe véve a kezdeményezés kockázatát, és felszabadítják az ügyfelet a szervezeti és beruházási költségektől.
A beavatkozással elért gazdasági megtakarításokat az ESCO és az ügyfél között különböző típusú szerződésekkel osztják meg.
Az elvégzett beavatkozások mentesülnek a hitelátutalásokra vonatkozó számlák és bevételek bemutatásának kötelezettsége alól magánépületek amelyre vonatkozóan energiahatékonysági / szolgáltatási szerződést írtak alá személyes tárgy és ESCO.Videó: