Kivételek a tűzoltó tervezéstől társasház garázsokban

A társasház garázsok tűzvédelmi szabályzatának megtervezésében és adaptálásában helyénvaló figyelembe venni a meglévő körleveleket, kivételeket és pontosításokat.

Kivételek a tűzoltó tervezéstől társasház garázsokban

Tűzvédelmi tervezés a társasházban

antincendio autorimesse

az tűzoltási intézkedések, amely benne van D. M. 1986. február 1., 38. számirányítsa a technikusokat adatokkal és utasításokkal, hogy garantálja a garázsok helyes tervezését, biztosítva a tűzvédelem és a sérülések korlátozását tűz esetén.
Az intézkedések a rendelet közzétételét követően épített épületekre vonatkoznak.
Előfordulhat azonban, hogy a tervezők gondatlansága vagy a strukturális vagy egyéb problémákból eredő objektív korlátozások miatt ezek a jelzések nem vagy nem követhetők a levélre.
Ennélfogva a szabály előírja az EKB-ban való fellépés lehetőségét eltérés, de bizonyos korlátok között tartva, amelyet a. t a Tűzoltóság tartományi parancsnoksága területileg illetékes.

Kivételek a tűzoltó tervezéstől társasház garázsokban

A fent említett rendeleten kívül a elnöki rendelet n. 151, 01/08/2011, Új tűzvédelmi szabályozás, megvizsgálja a mentesség iránti kérelem folytatásának lehetőségét:
Ha a tűzvédelmi ellenőrzések hatálya alá tartozó tevékenységek (...) olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek nem teszik lehetővé a hatályos műszaki tűzvédelmi szabályok teljes körű betartását, az érintett felek (...) mentességi kérelmet nyújthatnak be a tűzvédelmi szabályok betartása érdekében (...). A parancs megvizsgálja a kérelmet, és egy meghatározott indokolással ellátott véleményével harminc napon belül továbbítja azt a regionális igazgatóságnak. Az igazgató, miután konzultált a Regionális Tűzvédelmi Technikai Bizottsággal (...), a kérelem kézhezvételétől számított hatvan napon belül magát hirdeti ki, és egyidejűleg közli a parancsnoksággal, amelyhez a kérelmet benyújtotta, és a kérelmezőnek.(7. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés).
De hogyan lehet mentesítési kérelmet kérni?

vigile del fuoco antincendio

az D. M. 2012. augusztus 7., a művészetben. A 6. ábra meghatározza, hogy milyen dokumentumokat kell csatolni a folyamat elindításához. Az illetékes parancsot el kell küldeni:
a) a kérelmező általános és lakóhelye, vagy intézmény vagy vállalat esetében jogi képviselője; b) a fő tantárgy és a másodlagos tárgyi tevékenységek meghatározása, a mentességi kérelem tárgya; c) olyan jogszabályi rendelkezések, amelyekre eltérést kérnek; d) a tevékenység jellemzői vagy a meglévő korlátozások meghatározása, amelyek lehetetlenné teszik a c) pont rendelkezéseinek betartását; e) az elfogadandó kompenzációs technikai intézkedések leírása.
az mellékletek, aI. melléklet meg kell jegyezni műszaki dokumentáció, tűzoltó szakember által aláírt e fizetési igazolás a tartományi kincstár javára.
Mi lehetséges az eltérés?
A D.M. lehetőség van arra, hogy kivételeket állapítsanak meg, amelyeket azonban más rendszerekkel kompenzálnak, amelyek minden esetben garantálják a felhasználók biztonságát.
Például néhányat jelentünk.

incendio autorimessa

Aa padló magassága a norma azt jelenti, hogy a magassága legalább 2,40 m, és a minimális magasság a sugár alatt legalább 2,00 m. Az eltérés ezt előírja magán garázsok, legfeljebb 40 autó, és nem később, mint az első pincében, megengedett, hogy a padló magassága kisebb legyen, mint 2,40 m, minimum 2,00 m, feltéve, hogy: a) A garázs természetes szellőztetőrendszerrel van felszerelve, amely szellőztető nyílásokkal rendelkezik ablak nélkül, és amelynek felülete a garázs felületének legalább 1/20. A fent említett szellőztetőfelület legalább 50% -át az ellentétes falakon kell elérni; b) a legkisebb magassága 2,00 m tiszteletben kell tartani a tetőcsúcs bármelyikének vetülete tekintetében, beleértve a létesítményeket és a mennyezeti csöveket is; c) a kijáratok eléréséhez szükséges maximális távolság nem haladhatja meg a 30 mt. (3.2. Cikk)
A 3.7.2 rámpák egyirányú, legalább 3,00 m szélességgel, vagy egy kétirányú, legalább 4,50 m-es rámpával, vagy 3,00 m-rel 15 autó számára.
Az eltérés azonban ezt jelzi 15 és legfeljebb 40 autós garázs esetén egy legalább 3,00 m szélességű rámpa megengedett, feltéve, hogy olyan forgalmi lámparendszer van felszerelve, amely alkalmas az egyirányú rámpán történő tranzit szabályozására.

A társasház garázsainak tűzvédelmi tervezésére vonatkozó magyarázatok és lekérdezések

deroghe alla progettazione antincendio

A fenti mentességek a jogszabály által előírt kivételek egy részét képezik, de léteznek is pontosítások és kérdések ezzel összefüggésben, a Körlevél közzétételével, amely képes megmagyarázni és egyszerűsíteni a tervezést, elemezve az esetenként felmerült problémákat.
Például beszélünk doboz, olyan helyiségként, amelyet legalább REI 30 és 40 m-nél nem nagyobb felületű épületek határolnak2, várható a 40 méternél nagyobb felületű helyiségek hasonló célú kialakításának lehetősége2azzal a feltétellel, hogy az említett helyiségek minimális levegőztetőfelülettel rendelkeznek (független nyílásokkal vagy a manőverező sáv felé), amelyek a tervezett felület legalább 1/25-ével egyenlőek (P310 / 4108 sz. Prototípus, 08/05/01 22 (44) alszakasz).
Minden más esetben ajánlatos a szabványokat megvizsgálni, és a társasházakkal és a rendszergazdákkal egyetértésben forduljon szakképzett szakemberhez 120 órás látogatásra ötéves frissítéssel, amint azt a D.M. 2011. augusztus 5.Videó: