Anti-szeizmikus normák és amnestia építése

Az amnesztia engedélye megmenti az illegális művek bűncselekményeitől, de nem a szeizmikus szabályozások megsértésének kapcsolódó bűncselekményeitől, még veszély hiányában is.

Anti-szeizmikus normák és amnestia építése

Szanatóriumok és épített szerkezet

es. a projekt

Az amnesztiát a Cikkek. 36 és 37, d.p.r. n. 380/2001 (Konszolidált épületszöveg), és figyelembe veszi a befejezett munkákat nélkül az előírt cím vagy, ha van ilyen, ezzel szemben a cím előírásaival.
Különösen aart. 36 szentelt olyan beavatkozásoknak, amelyek címe az építési engedély, vagy a tevékenység kezdetének felmondása azon hipotézisekben, amelyekben az építési engedély alternatívájaként használható (v. art. 22, együtt. 3, d.p.r. n. 380/2001).
Ehelyett aart. 37 elkötelezett az építési beavatkozások amnesztiája iránt, a hitelesített jelentés hiányában vagy ellentmondásában (ebből art. 22, 1. és 2. bekezdés, d.p.r. n. 380/2001).
Mindkét cikk rendelkezik a lehetőség a visszaélésért felelős személy vagy az ingatlan tulajdonosának, hogy amnesztiában megkapja az engedélyt, ha úgy tűnik, hogy a beavatkozás engedékeny egy várostervezési és építési jogszabályok, mind a beavatkozás végrehajtásának időpontjában, mind az amnesztiás kérelem benyújtásának időpontjában.
Az említett esetreart. 36 az amnestia elérhető amíg a helyek lebontására és helyreállítására tervezett határidők végén (lásd:. t art. 31, co.3) az építési engedély hiányában végzett beavatkozások esetében, teljes mértékben eltérő vagy lényeges eltérésekkel; a megadott határidőn belül úgy, hogy azok megfeleljenek a városi építési eszközöknek a beavatkozásokra és az épületfelújítási munkálatokra vonatkozó rendelkezéseinek (lásd art. 31, co.3) vagy az építési engedélytől való részleges különbséggel végrehajtott beavatkozások és munkák eltávolítására vagy lebontására előírt határidőn belül (v. art. 34, co.1) vagy az adminisztratív szankciók kiszabásának időpontjáig.
Az amnesztia mindkét esetben a fizetés összeget.
Amnestiában az engedély iránti kérelemre az illetékes hivatalnak hatvan napon belül beszélnie kell, amely után a válasz hiánya megegyezik a kérelem elutasításával (v. art. 36, T.U.).
Az amnesztia különbözik a megbocsátás.
Szerintart. 45, T.U. építésaz amnesztia költségének engedélyezéséhez akihalás bűncselekmények elkövetése várostervezési szabványok szabályok; az amnesztia tehát a jogsértő bűncselekményeket magában foglaló jogsértéseket, azaz büntetést vagy letartóztatást vagy bírságot (v. art. 17, co.2, cp.), de csak akkor, ha a várostervezési előírások megsértése történik.

Testo Unico Edilizia és antisisimche normák

az földrengés szabványok, a T.U. Az épületet a Cikkek. 93 és ss..
Ki épít (pontosan elvégzi épületek, javítások és felújítási) meghatározott területeken anitisismiche, meg kell felelnie egy sor sorozatnak teljesítések azaz szintetikusan: írásos értesítés és a munkák projektjének elküldése (v. art. 93, T.U.) és a munka megkezdésére vonatkozó engedély megszerzése (lásd:. t art. 94, T.U.), az építési beavatkozásra vonatkozó minősítő cím mellett.
E rendelkezések és az említett miniszteri rendeletek be nem tartása Cikkek. 52 és 53, T.U., kiegészíti az említett bűncselekménytart. 95ugyanaz a rendelet.
Az amnesztia nem terjed ki a szeizmikus normák megsértéséért.
A legutóbbi mondat n. 16344/15 a Semmítőszék bírósága, sz. III. A büntetés megállapította, hogy az építési engedély amnesztiában történő kiadását követő kihalás nem a normák megsértése miatt elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódik a szeizmikus zónában lévő építményekhez képest.
A mondat egy állandó tájékozódás után keletkezik, amelyre az említett extinkciós hatás szerepelart. 45 nem működik olyan bűncselekmények esetén, amelyek különböző jogi tárgyakkal rendelkeznek, azaz védelmet nyújtanak áruk különböző a várostervezési szabályok alapjául szolgálóaktól (lásd: Cass. n. 11271/2010).
Nemrégiben a Semmítőszék bírói még határozottabban fejezték ki magukat a mondatban n. 44015/2014, ahol ezt megállapították Nem kétséges, hogy a D.P.R. n. 380, 2001, art. A 36. pont csak a városi tervezési előírások által előírt bűncselekményeket érinti, amelyekben a szeizmikus zónákon végrehajtandó konstrukciók fegyelmezése nem esik le, ami objektív az épületszerkezet építési profiljához képest. a kérelmező által hivatkozott, amnesztiában nyújtott támogatás.
valójában motivált, ezek a rendelkezések, bár az építési tevékenységet érintik, a városi tervezési ügyektől eltérőek, mint az arány és a kitűzött célok szempontjából. (V. Cass. n. 16344/2015).

A veszély hiánya

földrengés okozta összeomlás

Mint a képesítések utóteljesítése, még az is, hogy meggyőződtünk a tényleges veszély az építés célja, hogy mentesüljön a büntetőjogi felelősségtől: ez, mondjuk a bírák, nem érinti a magatartás jogellenességét: a jogellenes nem veszélyes, mivel a bűncselekmények a tevékenység kezdési idejével kapcsolatosak a kötelezettségekre vonatkozó szabályok megsértésére, még akkor is, ha formális.
az büntetendő magatartás ezekben az esetekben nem függ a tényleges kockázattól: ezért a formális jogsértést büntetik: a bírák szerint a törvény által előírt jogsértésekről van szó: felügyelje a PA megelőző ellenőrzését, hogy a szükséges kötelezettségek nélküli kivitelezés tényleges veszélye teljes mértékben nem releváns a bűncselekmény szempontjából, és a veszély hiányának utólagos ellenőrzése és az engedélyezési intézkedések kiadása nem érinti a jogellenes magatartást, mert a bűncselekmények a tevékenység kezdetének pillanatához képest léteznek (V. Cass. n. 16344/2015).Videó: