A társasház adminisztrátorának feladatai

A társasház-adminisztrátornak, hogy elfogadja a feladatot, és teljesítenie kell egy sor, a Polgári Törvénykönyv és más törvények szerinti kötelezettségeket.

A társasház adminisztrátorának feladatai

A társasház adminisztrátorának követelményei

adminisztrátor

hogy vállalja a feladatokat és miután elfogadta a kinevezést, atársasház adminisztrátor köteles teljesíteni a törvény által rá háruló kötelezettségeket és kötelezettségeket.
Kötelezettségének elmulasztása következhet visszavonási kérelem bírósági eljárással, vagy minden esetben a közgyűlés visszavonásával, amely a kártérítési kereset előjátékát képezheti, amelyet a társasház a visszavont ügynök által elszenvedett károk elutasítása érdekében végezhet.
az Cikkek. 1129-1130 c.c. világosan és pontosan felvázolják a társasház adminisztrátorának készségeit és a kötelezettségei nem teljesítésének következményeit.
Érdemes részletesebben és ezt megtehetjük a társasházadminisztrátor kötelezettségeiről a a hivatalba lépés lehetősége.

Az igazságosság, a képzés, a frissítés és a biztosítás kötelezettsége

L 'art. A polgári törvénykönyv végrehajtására vonatkozó rendelkezések 71-bis ki akarja venni a társasház adminisztrációs feladatait:
a) sajátos birtokában van tiszteletben tartási követelmények, vagyis nem bűncselekmény elítélése, nem nyilvántartásba vétel a tiltakozások nyilvántartásában stb. (lásd a 71-bis cikk cc.
b) legalább egy birtokában legyenek Középiskolai diploma (az az ún. belső igazgatók számára nem szükséges követelmény);
c) követte az egyiket képzés a kezdeti (nem szükséges követelmény azok számára, akik már 2010. június 18-tól 2013. június 18-ig házastársakat működtek, és az úgynevezett belső igazgatók számára), és évente rendszeres frissítési kurzusokon való részvétel (vö. D. M. n. 140/14, ez a követelmény nem szükséges az épület társasházai közül választott rendszergazdák számára).
Ezen követelmények birtoklása, a fent említett kivételekkel, jogi kötelezettség, és hiánya, a megbízás feltételezésének kezdeti vagy utáni bekövetkezése magában foglalhatja a a megbízás automatikus elvesztése (lásd a tiszteletben tartási követelmények elvesztésének eseteit) vagy a a kinevezési határozat érvénytelensége (a kulturális és képzési követelmények hiánya miatt).
Hasonlóképpen, ha a közgyűlés a kinevezéskor azt kéri, az igazgató köteles megvilágítani biztosítási kötvény, a díj ellenében (abiztosítás a polgári felelősség, amely az adott csoport által ráruházott konkrét feladat teljesítésével kapcsolatos (1129. cikk, harmadik bekezdés, c.c.).

A plakk bemutatásának és a folyószámla nyitásának és használatának kötelezettsége

Társasház adminisztrátor

A megfigyelés után kötelezettségek a kinevezéshez kapcsolódóan érdemes ezeket szigorúan megtartani befejezéséhez kapcsolódóan különösen az első fellépésekre, amelyekre az igazgató köteles nyomon követni.
A kinevezés elfogadásának időpontjában, írja a művészetet. 1129, második bekezdés, c.c. a társasház adminisztrátorának kell közöl személyes és szakmai adataik (azaz minden cím és kapcsolattartási adat) és az adózási kódex elfogadása; ha egy vállalatot igazgatónak neveznek ki, közölni kell a bejegyzett székhelyet, a nevét és annak a személynek a nevét, aki rendelkezik a tisztelet és a szakmaiság követelményeivel (lásd ebben az értelemben a 71a. cikk második bekezdését). ).
Az adminisztrátor befejezi a művészetet. 1129, második bekezdés, c.c. kommunikálnia kell a condòminivel a helyiség, ahol a 1130. cikk 6. és 7. pontjában említett nyilvántartások találhatóak, valamint azok a napok és órák, amelyeken az érdekelt felek az adminisztrátor kérésére szabad látást szerezhetnek, és a költségek megtérítése után beszerezhetik; aláírta. E kötelezettség elmulasztása egy súlyos gazdálkodási szabálytalanságok melyet bírósági visszavonási kérelem követhet (1129. cikk, tizenkettedik bekezdés, c.c.).
Ezeket az általános és belső társasház típusú kommunikációkat az i kapcsolatok harmadik felekkel; a hivatkozás az ún a társasház adminisztrátorának plakkja amelynek tartalmaznia kell a személyes adatok, a rendszergazda címét és telefonszámát, és azokat egy nagyobb közös használatú helyen kell elhelyezni, amely harmadik felek számára is elérhető (pl. az ajtó belépő panelje közelében, lásd a 1129. cikket). A Polgári Törvénykönyv ötödik bekezdése).
Az adminisztrátornak akkor kell nyitnia (ha nem létezik) vagy volturare (ha már van jelen) a folyószámla kifejezetten az általa kezelt társasháznak szentelték, azzal a kötelességgel, hogy azt használják, vagyis átmegyek a csapathoz kapcsolódó összes összegben (1129. cikk, hetedik bekezdés, c.c.).
az kinyitása és használata A részvénytulajdonosi folyószámla vezetése a közgyűlés visszavonását kísérő bírósági visszavonási kérelemhez vezethet (lásd 1129. cikk, tizenkettedik bekezdés, cv).
A folyószámla használata mellett az adminisztrátornak gondoskodnia kell róla nincs zavar és a különböző kezelt társasházak között.
Szükséges tehát, hogy analitikusan és a megbízás elfogadásakor kommunikáljon a társasházzal az Ön vállalkozásához szükséges kompenzáció (1129. cikk, tizennegyedik bekezdés, c.c.).
Ez a kötelezettség azt is elmondható, hogy teljesült a a becslés bemutatása az Ön vállalkozása számára.

A művészetből eredő kötelezettségek. 1130 c.c.

Cikk. 1130 c.c., regisztrált az adminisztrátor hozzárendelései, tartalmazza a szerkezet képviselőjének főbb kötelezettségeinek listáját. Ehhez azoknak tekintendők, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a helyükre lépjenek (art. 1709 c.c.).
Hogyan mondjam: ha a karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges az önkormányzati hivatalokhoz benyújtani a kérelmet (de a közgyűlés semmit nem adott meg róla), az adminisztrátor ebben az értelemben cselekedhet (pl. a feladatot egy technikusnak bízva).
Ebben az összefüggésben meghatározza a művészetet. 1130 c.c. a rendszergazda köteles:
a) teljesít A részvényesek határozatai, azaz konkrét tényekké alakítása a részvényesek közgyűlésének rendelkezései és a társasházszabályok érvényesítése, esetleg a közgyűlés bírságok alkalmazására való felkérésével;
b) szabályozza aszolgáltatások és közös dolgok használata annak érdekében, hogy garantálja a legjobb élményt minden társasház számára;
c) összegyűjti a hozzájárulásokat- esetleg bírósági eljárással és a vezetési év végétől számított hat hónapon belül (kivéve, ha a közgyűlés kifejezetten rendelkezik, lásd a Polgári Törvénykönyv 1129. cikkét), és kifizeti a rendes tételek szokásos karbantartásának költségeit;
d) teljesítse a konzervatív cselekmények, azaz mindezek a kötelezettségek anyagok (pl. kis karbantartási műveletek sorrendje) e bíróság (pl. új munka panaszai) a közös részek védelme érdekében;

lakás

e) végezze el a adókötelezettség (forrásadó, épületfelújítás stb.);
f) gondoskodik a nyilvántartás vezetéséről társasház-nyilvántartó hivatal;
g) vigyázzon a pecsétre nyilvántartás a jegyzőkönyv, a kinevezés és visszavonás, valamint a számvitel;
h) megment a társasház dokumentációja (a számviteli könyvet 10 évig meg kell őrizni, lásd a Polgári Törvénykönyv 1130-bis cikkét);
i) kommunikáljon a kért társasházakkal fizetési állapot és folyamatban lévő peres eljárások;
l) elkészíti a jelentést a pénzügyi év végétől számított 180 napon belül.
Jó megjegyezni, hogy a közönséges és rendkívüli karbantartási munkák az épületnek, a társasház adminisztrátorának, mint ügyfélnek (rectius, az ügyfél törvényes képviselőjének, azaz a társasháznak) meg kell, hogy feleljenek a munkahelyi biztonságra vonatkozó előírások betartásának biztosításáról. 81/08).
Hasonlóképpen, egy portás jelenlétében, a társasház adminisztrátorának biztosítania kell a munkavállaló biztonságát, valamint minden más szempontból (pl. társadalombiztosítási járulékok stb.) biztosítania kell a munkaszerződés helyes végrehajtását.

A növények és a közös részek karbantartásával kapcsolatos kötelezettségek

az ágazati szabályozás az épületben lévő technológiai rendszerek helyes működéséhez és működtetéséhez kapcsolódó, a társasház-adminisztrátorra vonatkozó kötelezettségeket sorol fel, valamint előírja az e rendszerek biztonságára és általában a közös részekre vonatkozó előírások betartását. Lássuk, mit.
az elnöki rendelet n. 162/99 megköveteli a társasházadminisztrátort (az üzem tulajdonosainak törvényes képviselőjéről beszélünk) annak érdekében, hogy biztosítsa az üzem megfelelő működését és rendszeres karbantartását lift az ilyen feladatok szakosodott vállalatokra történő átruházásával. A növény egészségi állapotának kétévenkénti ellenőrzése szintén kötelező.
az elnöki rendelet n. 74/2013 a társasház-adminisztrátor köteles a minősített vállalatokon keresztül biztosítani a központi fűtési rendszer karbantartását, valamint a kétéves energiahatékonysági ellenőrzéseket.
az D. M. n. 37/08az épületeken belüli rendszerek telepítésének dikta- tusában megköveteli, hogy a megfelelőségi igazolás (a fény-, víz-, gáz- és TV-rendszerek egyszerűsítése) vagy a műszaki szabályoknak való megfelelés igazolásának hiányában (UNI vagy CEI szabványok). Ezeknek a növényeknek a karbantartási munkái kimondják a művészetet. 8. a d.m. A 37-es rendeletet ugyanazon rendelet rendelkezéseivel összhangban fel kell hatalmazni azoknak a vállalatoknak, amelyek jogosultak azok végrehajtására.
A elnöki rendelet n. 151/11ekkor az adminisztrátor feladata, hogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a közgyűlés megvizsgálja a tűzvédelmi tanúsítvány megszerzéséhez / megújításához szükséges munkákat.
Kérjük, vegye figyelembe: az összes ilyen kötelezettség tekintetében, kivéve a egyszerű adminisztratív kötelezettségekaz adminisztrátornak lépéseket kell tennie annak biztosítására, hogy az épület rendben legyen, de a cégek végleges választása a munka- vagy karbantartási munkák (vagy a feladataikhoz rendelt technikusok) megbízatására a közgyűlés feladata.
Az utóbbiak tétlensége esetén minden egyes társasház a művészet szerint. 1105 c.c. felkérheti a bírói hatóságot, hogy határozatot hozzon egy közömbös közgyűlés helyett. Amíg a rendszergazda nem rendelkezik jogosultsággal arra, hogy megtiltja a jelenlegi jogszabályoknak meg nem felelő üzemek vagy épületrészek használatát.
az d.lgs. n. 31/01, megköveteli, hogy a házastárs és így a rendszergazda kötelezze garantálja a vizek egészségességét, különösen akkor, ha a nyilvánosság számára nyitott épületben vannak tevékenységek (bárok, pizzériák stb.).
az Egészségügyi Minisztériuma 2004. április 6-i saját rendelkezései szerint azonban úgy ítélte meg, hogy a társasházak kötelesek időszakos ellenőrzéseket végezni, a törvényi rendelet szerint. 31/01.Videó: