Társadalmi dokumentáció, megőrzési és szállítási kötelezettségek

Az ügyvezető igazgató által tartott társasház dokumentációt késedelem nélkül gondosan meg kell őrizni és utódjához kell átadni.

Társadalmi dokumentáció, megőrzési és szállítási kötelezettségek

Társadalmi dokumentáció

Dokumentumok

A polgári törvénykönyv néhány konkrét listát tartalmaz rönk és mások általános jelzése papírok hogy a társasházadminisztrátor köteles megtartani: ez az úgynevezett társasház dokumentáció.
Kezdjük a regiszterektől. A Polgári Törvénykönyv (1130. cikk (6) és (7) bekezdése) említi: t
a) a társasház-nyilvántartó hivatal;
b) a. t számvitel;
c) a szóbeli;
d) a. t kinevezés és visszavonás az adminisztrátor.
Nézzük röviden, mi az.
L 'társasház-nyilvántartó hivatal az a nyilvántartás, amelybe egy sor adatot (a társasház és ingatlanegységeinek hivatkozása) helyeznek be, hogy az adminisztrátornak folyamatosan frissítenie kell a condomini hűséges (és esedékes) részvételével. Az e nyilvántartások vezetésében való együttműködés hiánya azt jelenti, hogy nem kell átadni a nem közölt információk keresésének költségeit.
az számviteli nyilvántartás az a dokumentum, amelyben a rendszergazda köteles a szerkezetkezelés során összegyűjtött és kifizetett összes összeget feljegyezni. A feljegyzés, a művészet mondja. 1130 n. A Polgári Törvénykönyv 7. cikke értelmében a tranzakció végrehajtásától számított harminc napon belül (mind bejövő, mind kimenő) kell megtörténnie; ugyanezen normát meghatározó nyilvántartás elektronikus úton is tartható.
az jegyzőkönyvbe az a dokumentum - amelyhez csatolták a társasházszabályozást, ahol elfogadták, és ezáltal a végtáblákat - amelyekben a gyűlések jegyzőkönyveiről számolnak be, amelyben megemlítjük a közgyűlés lehetséges nem-alkotmányait, a tanácskozásokat és a rövid nyilatkozatokat. társasházak, akik ezt kérték. Tény, hogy a jegyzőkönyv nyilvántartása nem más, mint az időközben tartott ülések jegyzőkönyve.

Társadalmi dokumentumok

az az adminisztrátor kinevezésének és visszavonásának nyilvántartása, amely a regisztrációs nyilvántartással együtt a társasház reformja által bevezetett újdonságot jelent, az a dokumentum, amelyben a kinevezések és visszavonások szerepelnek, beleértve az igazságszolgáltatást is, a társasházadminisztrátorok részleteinek feltüntetésével. Ez a nyilvántartás különösen hasznos, mivel az Igazságügyi Hatóság visszavont adminisztrátorai már nem nevezhetők ki az épület igazgatói közé (lásd 119. cikk, tizenharmadik bekezdés, c.c.).
Megjegyezném: e nyilvántartások rendszeres karbantartása ez az adminisztrátor legfőbb feladata. Ez azt jelenti, hogy ha nincs rendszergazda, nincs kötelessége a dokumentáció megtartására.
A nyilvántartásokkal együtt léteznek más dokumentumok sorozata: a művészet. 1130 n. 8 c.c. utal a műszaki-adminisztratív dokumentáció, a művészet. 1130-bis ai a kiadások alátámasztó dokumentumai, t stb
A két jelzés közül az elsőre a a közös létesítményekre vonatkozó dokumentáció (fűtés, lift), az épület felújítása stb.
Ugyanígy az ún igazoló dokumentumokat, azaz a felmerült költségeket igazoló dokumentumok (pl. számlák villamos energia stb.).
Hasonlóképpen, az adminisztrátor köteles megment a társasház folyószámlájára vonatkozó összes dokumentáció.
Az a rendszergazda, aki nem teljesíti a társasházi dokumentáció megfelelő megőrzésének kötelezettségeit, lehet a bírósági hatóság visszavonja komoly szabálytalanságok miatt. Ez minden bizonnyal megtörténik a nyilvántartások rendszeres vezetése tekintetében, míg más dokumentumok esetében időről időre meg kell vizsgálni.

Társasházi dokumentáció szállítása

Amellett, hogy köteles megment ilyen típusú dokumentáció, az adminisztrátornak is meg kell elszállítja. Ez a művelet kettős címzett:
a) a condomino;
b) a új rendszergazda.
A törvény egyértelmű: az adminisztrátor köteles a regiszterek és dokumentumok egy példányát átadni minden társasháznak, aki azt kéri. A másolatok elkészítésének költségeit a kérelmezők terhelik. A nyilvántartásokhoz képest e kötelezettségen túlmenően az is lehetséges, hogy szabadon láthassák a kinevezésüket (vö. art. 1129, második bekezdés, c.).
Lehet, hogy az ügyintéző, aki nem kerül ki a képviselői kérésből, lehet visszavont a bírósági hatóság igénybevételével is.
Hasonlóképpen, az adminisztrátor köteles átadja az utódjának az épülethez kapcsolódó minden dolog és dokumentum a lehető legrövidebb időn belül, és anélkül, hogy ezáltal további kártérítést kapna (vö. art. 1129, nyolcadik bekezdés, c.).
L 'bejövő adminisztrátor amennyiben a dokumentációt nem adták át, a bíróságon erre a célra sürgős eljárást kezdeményezhet (úgynevezett.) korábbi art. 700 c.p.c.), a Közgyűlés előzetes engedélye nélkül (lásd a Turin-i Bíróság 2014. július 8-án). A kézbesítés elmulasztása az elkobzást is elkövetheti (az olasz polgári törvénykönyv 646. cikke).
Utódja mellett a rendszergazda köteles a társasház dokumentumok az egyik házastársakhoz, ahol a visszavonás nem követ egy új kinevezést, mivel ez nem kötelező.Videó: