Eltávolítás a társasház fűtési rendszerétől, költségei és a közgyűlés engedélyezése

A törvény lehetővé teszi, hogy minden társasház elváljon a társasház fűtési rendszerétől, feltéve, hogy bizonyos műszaki követelmények teljesülnek. Mik azok?

Eltávolítás a társasház fűtési rendszerétől, költségei és a közgyűlés engedélyezése

Leválasztás a társasház fűtési rendszerétől

fűtés

Az épületek társasházai esetében, távozás eseténközponti fűtési rendszer A condomino-nak továbbra is hozzá kell járulnia az adott eszköz költségeihez?
Ha igen, ami?
A kérdést gyakran azok a személyek kérdezik meg, akik elkülönültek a társasház fűtésmindazonáltal látja, hogy ingatlanegységei között szerepelnek a közös javak kiadásaiban résztvevők.
Néha előfordul, hogy az egyszerű kérdésből, amelyet átadsz a valódi bírósági peres eljárás; a webhelyek és a speciális adatbázisok görgetése nem ritka, hogy találkoznak olyan ítéletekkel, amelyek megoldották a társasház fűtési rendszerből való elválasztással kapcsolatos okokat.
A témában meg kell különböztetnünk két hipotézis:
a) a megtörtént a társasház-reform hatálybalépése előtt (azaz 2013. június 18-ig) és annak tekintetében, hogy a kiküldetés időpontjában hatályban lévő szabályok folytatódjanak (és következésképpen a joggyakorlat által kifejlesztett elvek);
b) a leválasztás történt vagy akarat az új szabályok hatálya alá.
Ahogy látni fogjuk a két eset hasonlóRöviden, még ebben a témakörben is a reform (220/2012. törvény) semmit nem tett, csak alkalmazkodni a joggyakorlathoz.
első a törvény hatálybalépésének n. 220/2012, a Polgári Törvénykönyv nem szabályozta ezt az ügyet; az leválásezért az ebben az értelemben kifejtett ítéleteknek köszönhetően lehetségesnek tartották.
az Legfelsőbb Bíróságtöbb alkalommal ezt mondta a társasház jogosult lemondani a központosított fűtés használatáról, és leválaszthatja ingatlanegységének fiókjait a közös üzemből, engedély nélkül vagy más társasházak jóváhagyása nélkül, ha bizonyítja, hogy sem lemondása, sem az elkülönítés nem következik be, illetve nem súlyosbodik azoknak a költségei, akik továbbra is használják a központi fűtést, sem az egész épület termikus egyensúlyhiánya, ami káros a szolgáltatás rendszeres ellátására. Ez a feltétel teljesül, csak a központi fűtési rendszer megőrzésének költségeit köteles megfizetni, míg mentesül a kiadások megfizetésének kötelezettsége alól. (Nos, ex multis, Cass. 2004. március 25. n. 5974).
Az egyetlen, a mondatban megjelölteken túlmenő korlátozás ezen a karon: a a kiküldetés abszolút tilalma a szerződéses jellegű társasház szabályzatban foglaltak.

Kiküldetés a fűtési rendszerből és költségek

Ilyen esetben figyelembe kell venni őket érvényteleníti ezeket a határozatokat amely felszámolta az üzem használatának költségeit a különálló társasházakra.
Ebben az összefüggésben a hirdetés példa, 2013. október 10-én kiadták a Bari Bíróság által kiadott büntetést (a rendelet hatálybalépése után kiadott ítélet a 2013. június 18-ig felvetett ügyre vonatkozik), többek között a kiadásokra vonatkozóan. a rendszer felosztott társasházra terhelt használatának
A fent említett határozat megsemmisítette a vitatott határozatot ezen a ponton.
A Bari bíró rendelkezésére bocsátja ezt ebben az esetben, tekintettel arra, hogy 2005. május 12-én az Eng. (...) Megállapították, hogy az Ing. (...) a központosított üzem nem károsítja a többi társasházat, és nem nyújt ugyanolyan növényt a károsodott termikus egyensúlytalanságokkal. Ezt a kapcsolatot soha nem vitatta az elfogadott épület, így a (...) önálló fűtési rendszer megvalósítását biztosította..

Társasházi fűtés

Hasonlóképpen, az épületek társasházai tekintetében a condomino mindig köteles megfizetni a költségeket a központi fűtési rendszer megőrzése, még akkor is, ha erre engedélyt kapott lemond a centralizált fűtés használatáról és az ingatlanegység fióktelepeinek leválasztásáról a közös üzemből (amely a Polgári Törvénykönyv 1117. cikke (3) bekezdésének megfelelően kiegészítő társasház-ingatlan), vagy bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy nem vezetnek a menedzsment növekedéséhez, sem a termikus egyensúlyhiányhoz, mivel ebben az esetben csak a használatához szükséges költségek megfizetésének kötelezettsége alól mentesül, ha az ellentétes nem a társasház szabályzatából ered (Cass., 2012. május 31., 8750. szám). Éppen ellenkezőleg, a megszerzett dokumentumokból kitűnik, hogy a központi fűtési rendszer dízel üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos költségeket elszámolták. (Trib. Bari 2013. október 10.).
Ennek eredményeként a összeszerelési határozat hibásnak kell tekinteni.
Ahogy mondtuk, a törvény n. 220/2012 (a társasház reformja) a társasház fűtési rendszerből történő leválasztás témakörébe beavatkozottart. 1118 c.c.
az negyedik bekezdés a hatályos jogszabályok
A társasház lemondhat a központi fűtési vagy légkondicionáló rendszer használatáról, ha nincs jelentős működési egyensúlyhiány vagy a többi társasház költségének növekedése. Ebben az esetben a játékvezető továbbra is köteles csak az üzem rendkívüli karbantartásának költségeit, valamint annak megőrzését és a törvénynek való megfelelését terheli..
A polgári törvénykönyv lényegében ajoggyakorlat kidolgozása a korábbi években.

Jelentős egyensúlyhiány a rendszer működésében

Pontosan mit jelent jelentős egyensúlyhiány az elkülönítésből származó növény?
Mi azgyakorlati hatás ennek a képletnek a hatása, azaz annak hatása a leválásra?
A 2014 augusztusában hozott határozat szerint Monzai Bíróság (2014. augusztus 26. sz. Sz. Szám: 2347), az előírás hatálya nem terjeszthető ki arra a pontra, hogy a művelet anomáliáját újra összekapcsolja a sikeres elkülönítéssel.
Ez egy nagyon fontos elv, mert felelősséget ró a panaszosokra (ergo, szinte mindig a társasház)megpróbáltatás egyértelmű, hogy a különbség jelentős problémákat okozott (működési egyensúlytalanságok).
-ban Brianza bírósága megoldotta egy társasház megtámadott egy határozatot, amely elrendelte, hogy fizesse meg a központi fűtési rendszer használatának költségeit.
Elmondása szerint nem kellett ehhez a költséghez képest semmit sem fizetnie, mert levették az üzemből; az alperes csapata szerint azonban a társasháznak azért kellett fizetnie, mert a leválásából kiegyensúlyozatlanság keletkezett az üzem működésében.
A Bíróság a fellebbező társasház ellen döntött: először azt mondja a bíró, hogy nem volt szignifikáns egyensúlytalanság, és azonban konkrét, nem a kiküldetés miatt volt.
A mondatban ezt olvassuk biztosnak kell lennie abban, hogy az egyensúlyhiány az elkülönítésből származik, és hogy nem lehet más tényezőkre vezetni (pl. más lakások bezárása).

Eltávolítás a társasház fűtési rendszer engedélyétől a közgyűlés által

A központi fűtési rendszertől való elválasztás működtetéséhez a társasház szüksége van-e a közgyűlés beleegyezésére?
A kérdés többször is választ adott a joggyakorlatban; az ítéletek (érdem és legitimitás) megválaszolása mindig negatív volt (lásd mindenekelőtt) Cass. n. 5974/04, Cass. n. 5331/12).
A Genova Bírósága például a n. 1507, 2015. május 14a konszolidált joggyakorlatra hivatkozva tagadta, hogy a szóban forgó kiküldetés a közgyűlés engedélyéhez köthető, feltéve, hogy megfelel a törvényben előírt feltételeknek (lásd 1118. cikk, negyedik bekezdés, c.c.).
A Ligur-i bírósági hivatal, hogy elmondja az igazságot, tovább ment, mondván sem egy szerződéses jellegű társasházszabályozás a központi fűtési rendszertől való elválasztástól függ, hogy a szerelvény jóváhagyásától függ. Ok?
Cikk. 1118 c.c. amely lehetővé teszi, hogy a művészet szabályai közé tartozik. 1138, negyedik bekezdés, c.c. úgy véli, hogy feltétlenül szükséges, vagyis nem is módosítható a szerződéses jellegű társasházszabályozással.
A génói bíróság következtetéseiaz író szerint nem mentes a kritikától, mert igaz, hogy a művészet. 1138 c.c. úgy véli, hogy a művészet. 1118 c.c. az is igaz, hogy az ilyen nem nyilvánosságra hozatal e szabály második albekezdésére korlátozódik.Videó: