Külső társasház-összeszerelés: hogyan működik és a követelmények

Felhatalmazás a társasház közgyűlésének részvételére: betartandó követelmények; a következő információ a proxy modell példájával

Külső társasház-összeszerelés: hogyan működik és a követelmények

Delegáció társasházban

A társasházban egyre gyakrabban vita tárgyát képező vita érvelése az, ami a felhatalmazás részvételretársasház-összeszerelés.
Gyakran előfordul, hogy nem vehet részt, és szerencsére a törvény lehetővé teszi, hogy másokat delegáljon a helyünkre.

Jó tudni e tekintetben a szabályokat annak érdekében, hogy tudatában legyünk másoknak a távollétünkben hozott döntéseinek hatásainak. Mivel némi zavar van a témában, érdemes tájékoztatni a témát alapvető szabályok az ügyben.

Felhatalmazott közgyűlés társasházban


A cikk rendelkezései alapján 67 A polgári törvénykönyv végrehajtási rendelkezéseinek (1) bekezdése minden társasház saját maga által beavatkozhat a közgyűlésbe képviselő (általában egy megbízható személy), fegyveres írásbeli proxy.
Ezért minden társasház más társasházakban vagy a társasházon kívüli harmadik felek képviseletében képviselteti magát a társasházban, így képviseli őket.
Az egyetlen személy, akit nem lehet kinevezni, a társasház adminisztrátora.
Az összeszerelés során a képviselő megteheti döntések és gyakorolja a jobb az szavazás -ban név és a számla a reprezentált condomino hiánya.
Ez az önkéntes képviselet formája, azaz az érintett személy által önkéntesen biztosított. A kiadott proxynak köszönhetően a társasház, aki nem tud vagy nem vesz részt az ülésen, figyelembe veszik jelen minden hatásra; gondolkodjunk a közgyűlés létrehozásának céljáról, a szavazás során elérendő határozatképességről és a jogorvoslati feltételek teljesítésének jogáról.
Ha egynél több személyt képvisel ugyanaz a téma, akkor a küldöttségek úgy vélik, hogy jelen vannak a határozatképesség és a határozatképesség megállapítása céljából.
Ezért mind a közgyűlés validálásához szükséges résztvevők számának kiszámításához, mind a megoldáshoz szükséges szavazatok számításához szükségesnek tekinthetők.

A társasház ülése és megbízatása

Ezt mondtuk a felhatalmazás a képviselőnek joga van a társasházban való részvételre és a képviselt személy nevében és nevében történő szavazásra.
Az i belső kapcsolatok a távollét és a küldött között, ahogyan azt az ítélkezési gyakorlat is tisztázza, az irányadó megbízás cikkben említett. t 1703 és a polgári törvénykönyv következményei. A küldöttnek ezért meg kell felelnie a utasítás a határozat tárgyát képező témák tekintetében, valamint a szavazás során meghozandó álláspont tekintetében. Fontos szempont: a cikk rendelkezéseinek megfelelően 1711 tiltott haladja az határok a mandátumot.
Az i a küldöttség korlátai a társasházi találkozóra hatással lesz a képviselt és a képviselő közötti belső kapcsolatra.
Ami azt illeti tartalom és utasítás a küldöttség által adott két eset fordulhat elő. A küldöttség nem adott semmilyen jelzést a szavazásra vonatkozóan (ez az úgynevezett felhatalmazás -ban fehér), minden határozat visszaállítása a felhatalmazás tárgyának autonómiájára. Ebben az esetben a hiányzó társasház, még akkor is, ha ellentétes a meghozott döntésekkel, semmilyen módon nem ellenezheti.
A jóváhagyott állásfoglalás is rá nézve kötelező. Nem fogja tudni megkérdőjelezni, mivel nem tekinthető megkülönböztetésnek.
Ha helyette pontosan megadta irányok a szavazás kifejezni kellmegbízás az napabban az esetben, ha a megbízott nem felel meg az utasításoknak a nem megfelelő módon történő szavazással, akkor a többlet az teljesítmény.
A képviselt személy elveszi a falsus prokurátor varázsát, ezért az általa kifejezett szavazás lesz hatástalan a küldöttség felé, akinek a címe lesz verseny a felbontást.

A küldöttségre vonatkozó követelmények: írásbeli forma

A Polgári Törvénykönyv 67. cikkének végrehajtási rendelkezései kimondják, hogy a küldöttnek rendelkeznie kell írásbeli proxy. Ha szóbeli felhatalmazást kapnak, akkor azt figyelembe kell venni semmiezért nem érvényes.
Ebből következik, hogy a képviseleti hatalmat megadó társasház nem tekinthető résztvevőnek a gyülekezetben. Az i formális követelményeket a küldöttséget a törvény az reform a társasházban.
Korábban a szabvány nem ír elő semmilyen követelményt alak küldöttsége.
Csak a társasházi rendeletben foglalt rendelkezésekre lehet hivatkozni. A 220/2012. Számú törvény által végrehajtott reform után a társasházszabályzatban szereplő, íratlan küldöttségeket engedélyező szabályok is érvénytelenek.

A társasház képviselője


Ami az ő tartalom nincs olyan rendelkezés, amely pontos követelményeket ír elő a küldöttség érvényességére vonatkozóan. A most konszolidált gyakorlathoz a társasház-adminisztrátorok rendszerint a modell a. tfigyelmeztetés az hívás a küldöttség által aláírt ülésen.
Ez az úgynevezett felhatalmazás -ban fehér, amelyben a küldöttség semmilyen módon nem mutatja be a szándékát a napirenden szereplő döntésekre. A felesleges viták elkerülése érdekében célszerű lenne, ha a meghatalmazást pontos és várt utasításokkal egészítenék ki az adminisztrátornak az ülés időpontja előtt, levélben vagy faxon vagy e-mailben.
Az alábbiakban példát mutatunk be egy modellre általános küldöttség:
A társasházba történő képviseletre való delegáció (az ülés összehívásának napja). Én, az alulírott (név és vezetéknév) az ingatlanegység tulajdonosa, a padlón található (jelentés a tervről) a társasházban, amely a (jelentés cím), delego Mr. (jelentésnév és vezetéknév), személyazonosító okmány, hogy képviselj engem a társasházban tartandó ülésen (a fentiek szerint), azzal a meghatalmazással, hogy megvitassam és kifejezzem a szavazást a képviseletemben, a napirendi pontokról, ahogyan azt a közgyűlési értesítés tartalmazza.
A társasház-ülésen történő konkrét küldöttség esetén a napirend minden egyes pontjára vonatkozóan meg kell határozni, hogy tartózkodik-e, vagy nem. Továbbá a lábjegyzetekben további megjegyzéseket lehet tenni a tárgyalt témákról.
Mivel az első bekezdés polgári törvénykönyv 67. cikkében említett rendelkezés kötelező rendelkezésnek tekintendő a 72. cikkben (a polgári törvénykönyv végrehajtására vonatkozó rendelkezések), a társasházegységre történő átruházás joga nem korlátozható, ha nem a törvény által előírtak.
Ezért ezeket figyelembe kell venni nulla minden, a társasház szabályzatában szereplő záradék kizárás a lehetőség képviselő egyéb társasházak vagy harmadik felek a társasház közgyűlésének részvételére és a szavazásra.

Társasházi delegáció követelményei


Mi az határok joga szerint a társasház delegációjának gyakorlásához való jog?
A polgári törvénykönyv végrehajtásáról szóló 67. cikk a társasház reformjogával módosított rendelkezéseit állapítja meg két határérték hatalomban, hogy a képviseleti jogot felhatalmazással ruházza fel.
Azt mondja, hogy ha a társasházak vannak több az 20, a felhatalmazott személy nem tud többet képviselni egyötöde társasházak és az épület arányos értéke.
Ezt a korlátot azért helyezték el, hogy megakadályozzák a nagyszámú proxyk koncentrálódását ugyanazon társasházra. A személyes megbeszélések ösztönzésén túlmenően az összeférhetetlenség és a hatalommal való visszaélés helyzeteit is el akarjuk kerülni, aminek eredményeképpen ugyanaz a személy koncentrálja a meghatalmazásokat.

Delegáció társasházban: társ-tulajdon és használati jog

Lakás esetén osztatlan tulajdon több személynek követnie kell a 67. cikk második bekezdésének a Polgári Törvénykönyv végrehajtására vonatkozó rendelkezéseinek diktátumait, amelyek szerint, ha egy ingatlanegység több személyhez nem osztott tulajdonban van, csak egy képviselőre jogosult a közgyűlésen, amely a polgári törvénykönyv 1106. cikkével összhangban a társtulajdonosok nevezik ki.
az szavazás a képviselő képviseli csak és a közösségben utalt az ingatlanegységre.
A felhatalmazott személy által kifejezett akarat mindenre hatással lesz társtulajdonos.
Ugyanez a fegyelem érvényes a társtulajdonosok házastársai.
Ami a karok képességeit illetihaszonélvezet a társasházi lakás, a Ptk. 67. §-ának (6) és (7) bekezdésében foglalt végrehajtási rendelkezések, amelyek alapján a haszonélvező részt vehet a társasházban és gyakorolhatja jobb az szavazás összefüggésben rendes adminisztráció és azokkal kapcsolatban élvezet közös dolgok és szolgáltatások.
Más vállalkozások esetében a szavazati jog az ingatlan tulajdonosához tartozik, kivéve azokat az eseteket, amikor a haszonélvező a művészeti jogokat használja fel. Az olasz Polgári Törvénykönyv 1006. cikke, vagy az olasz polgári törvénykönyv 985. és 986. cikke szerinti munkálatok vagy munkálatok esetében.
Olyan ügyekben, amelyekre szavazati joggal rendelkeznek, joga lesz, mint a tulajdonosoknál, egy másik társasház vagy harmadik személy képviseletére.

A Fac hasonló társasházának delegálása

Fac hasonló hasonló proxy condominium összeszerelés

Itt pdf formátumban találhat hasonló küldöttséget, hogy vegyenek részt egy társasházban.Videó: