Energiatakarékosság-csökkentés 2019

A 2019. évi költségvetési törvény 2019. december 31-ig meghosszabbította az energiatakarékossági intézkedések levonását, ami jelentős változásokat vezetett be.

Energiatakarékosság-csökkentés 2019

Az energia-újrafeldolgozási beavatkozások levonása - Új 2018-ra

Az energia - megtakarításra vonatkozó adókedvezményeket a. T 2006. december 27., 2002. sz. Törvény, amely még mindig lehetőséget ad a levonásrajövedelemadó (személyi jövedelemadó) vagyIRES (vállalati jövedelemadó) az épületek energiafogyasztásának csökkentését célzó beavatkozások költségeinek jelentős része.
2006-tól napjainkig az energiamegtakarítás levonása mindig érvényben maradt, az évek folyamán több kiterjesztés és kiigazítás folyik: a levonás százalékos aránya megváltozott, az új beavatkozásokat megkönnyítették, és többször módosították a hozzáférésre vonatkozó követelményeket és szabályokat. levonás.
Általában a bónusz kiterjesztései és módosításai szerepelnek a Költségvetési jog amelyet a Parlament minden év végén jóváhagy.

energiatakarékossági levonás 2018


az Költségvetési jog 2018-ra, jobban azonosítható Törvény 2017. december 27., n. 205 - Az állami költségvetés a 2018-as pénzügyi évre és a többéves költségvetés a 2018-2020-as hároméves időszakraaz idén is meghosszabbodik az energia-újrafeldolgozási intézkedésekre vonatkozó adókedvezmény.
A teljes 2018-as időszakra vonatkozó meghosszabbítás mellett 2018. január 1-jétől hatályba léptek hírek:
- a levonási százalék csökkentése 65% - ról 50% a helyettesítési beavatkozások esetében ablakkeretek, telepítése árnyékolás nap- és a téli légkondicionáló rendszerek cseréje a rendszerrel felszerelt rendszerekkel generátorok táplálja biomassza-üzemanyagok;

65% -os kazáncsökkentés

Két különböző levonási százalék alkalmazása (65% vagy 50%) a téli légkondícionáló rendszerek cseréjére kondenzációs kazán.
Az alkalmazandó százalékot az egyidejű telepítés határozza meg fejlett termoregulációs rendszerek (lásd a következő bekezdések részletes magyarázatát).
A kondenzációs kazánnal ellátott integrált hőszivattyúból és a kondenzációs forró levegő-generátorral felszerelt rendszerekből álló hibrid rendszerek 65% -on maradnak;
3 - kizárás a téli légkondícionáló rendszerek levonásával kondenzációs kazán hatékonysággal alacsonyabb, mint az A osztály termék;
4 - új belépés az ecobonusba a meglévő üzemek cseréjével Micro-CHP, a levonás százalékos arányával 65%;
5 - a superbonus a társasházak számára amelyek az energiahatékonysági intézkedésekkel együtt végrehajtják a szeizmikus kockázat csökkentésére irányuló intézkedéseket, a levonások százalékos arányának növelésével akár 80% -ig, akár 85% -ig;
Egyéb releváns hírek 2018-ra:
6 - a levonás meghosszabbítása az autonóm intézményekre állami lakások;
7 - lehetőség a hitel hozzárendelése az egyetlen ingatlanegységen végzett beavatkozásokra is.

Levonási százalék: világos legyen

A 2018-ra bevezetett újítások kissé zavart okoztak.

Az energiatakarékosság levonásának százalékos aránya

Az expozíció teljessége érdekében jó, ha kis összegű összefoglalót adunk arról, hogy az alkalmazandó levonási százalékok hogyan változtak az évek során:
a - In első készítmény az energia-megtakarításból levont levonásból 2002. sz. Törvény, a levonás százalékos aránya a 55% minden támogatható beavatkozás esetében.
b - A D. L. 2013. június 4. n (2013. június 6-án lépett hatályba) és annak későbbi törvénymódosítása módosításokkal (2013. augusztus 3., 90. o 2013. taugusztus 4 - én lépett hatályba), a levonási százalékot 2004. t 65% minden beavatkozás esetében, és sokáig változatlan maradt.
Ezekben az években elkezdtük az egyszerűséget az energiatakarékosság levonásának felhívására 65% -os levonás.
c - La Költségvetési törvény 2017 különböző levonási százalékokat vezetett be 2017. január 1-től.
Beavatkozások esetén egyetlen ingatlanegység, a levonás százalékos aránya rögzített 65% az összes levonható műveletnél felmerülő költségek.
A beavatkozásokhoz társasház közös részei a lehetőség növelje a százalékos arányt 70% -os vagy 75% -os levonás, de csak különleges esetekben.
d - La A 2018. évi költségvetési törvény megállapította, hogy az energia-megtakarítás levonására a beavatkozás típusától függően különböző százalékokat kell alkalmazni: 50%, 65%, megtartva azt is 70% és 75% Beszélni fogunk a szuperjutalék i öröklakás, tovább növelve a témát százalékos arányban80% és 85%.
Hasznosnak találom, hogy a levonás tovább energiatakarékosság egyértelműen elkülönülnek levonás tovább épületek felújítása.
Néhány energiahatékonysági intézkedés esetében, például egy napellenzőbe besorolt ​​napellenző telepítése esetén a levonási százalékot 2018-ra 65% -ról 50% -ra csökkentették, de mindig a levonás összefüggésében maradunk. energiamegtakarításról.
A juttatás megszerzésére vonatkozó követelmények és eljárások nem változnak (amelyek eltérnek az épületek felújításától), csak a levonási százalék értéke változik, így nem a levonás típusa.
Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy egyes beavatkozások, mint például a felszerelések cseréje, most előnyösek lehetnek az energiamegtakarításból vagy az épületek felújításából származó 50% -os arányban.
Egy adott cikkben tisztázni fogjuk, hogy a két levonás közül melyiket választjuk azon a helyzeten alapulva, amelyben megtaláljuk magunkat.
Ezen a ponton vázlatos elemzésre van szükség, elsősorban az összes megkönnyítő beavatkozáshoz szükséges közös követelmények meghatározására, majd minden egyes beavatkozás esetében a szükséges egyedi követelményekre, a százalékos arányra és a maximális levonási felső határra.

Az összes támogatható beavatkozásra vonatkozó közös követelmények

Az épületnek, amelyen a beavatkozások végrehajtásra kerülnek, kell lennie létező és már felszerelt fűtési rendszer (kivéve a napelemek telepítésének egyetlen esetét, ahol a fűtési rendszer megléte nem kötelező).
Ellentétben a levonással épületek felújítása, csak az otthonok esetében érvényes, az energia-megtakarítások levonása bármely épületre alkalmazható kataszteri kategória (házak, irodák, üzletek, termelési vagy kézműves tevékenységek stb.), beleértve az üzleti vagy szakmai tevékenységet is.

Katasztrófa-levonás 65%


Az épület létezésének bizonyítékát anyilvántartásba vételvagy az egymásra rakás iránti kérelemből, valamint a fizetésbőlICI / IMU csak 1997-től kezdődően.
Az ingatlan építése során felmerülő költségek nem támogathatók.
Továbbá, a frakcionálása a 'ingatlanegység, az ellátás csak egy központi fűtési rendszer építése esetén megengedett.

Az egyes beavatkozások követelményei, százalékos és maximális levonási felső határa

ott különböző beavatkozási kategóriák adókedvezményre.
Mindegyiküknél meg van határozva i egyedi követelményeket, a százalékos aránya levonás és a maximális levonási plafon.
Vigyázat: ellentétben az épületfelújítások levonásával, amely maximális kiadási plafont biztosít (96 000 eurónak), az energiatakarékosság levonása helyette maximális levonási plafonok.
Következésképpen, ha egy meghatározott beavatkozásra, amely 65% ​​-os levonási rátával rendelkezik, 100 000 eurós maximális levonási felső határt állapítanak meg, ez azt jelenti, hogy a levonás kiszámításának maximális költsége 153.846 euró.

1) A meglévő épületek globális energiafejlesztési beavatkozásai

Ezek magukban foglalják a beavatkozásokat, vagy a szisztematikus beavatkozásokat, amelyek lehetővé teszik az épület számára, hogy elérje az energiahatékonysági indexet a téli légkondicionálásnál, amely alacsonyabb, mint a pontos határértékek. Ebben a kategóriában a végeredményt tekintjük, melynek hatékonynak kell lennie.
Nem befolyásolja, hogy mely munkák készülnek, hanem inkább a végső energiafogyasztás az egész épület elérte.
A globális átépítési intézkedések esetében a levonás százalékos aránya a következő: 65%, amelynek maximális levonási felső határa 10%. t 100 000 euró.

2) A borítékokra vonatkozó beavatkozások

Ezek magukban foglalják a hevített térfogatot határoló tetőkre, padlókra és falakra vonatkozó beavatkozásokat. Ezek közé tartozik a bejárati ajtók és ablakok cseréje.

65% -os levonási ablakok


Ebbe a kategóriába fontos, hogy a fényáteresztő vízszintes vagy függőleges válaszfalak, ablakok és ajtók megfelelnek a gazdasági fejlődés miniszterének 2008. március 11-i rendeletében meghatározott, majd a 2010. január 26-i rendelettel módosított bizonyos áthatolási határértékeknek.
A 190/2014. Törvény a borítékra vonatkozó beavatkozások között szerepel a vásárlási és telepítési eljárások is napenergia képernyők a 2006. december 29-i törvényhozási rendelet M mellékletében említettek szerint.
Az építési borítékokra vonatkozó beavatkozásokra vonatkozó levonási határérték: 60 000 euró.
Ezzel ellentétben a levonási százalékok eltérőek:
- 65% tetőkre, padlókra és falakra történő beavatkozásokra (kivéve az ablakokat);
- 50% ablakok és napellenző.

3) Napelemek telepítése

Napelemek telepítése melegvíz előállítására háztartási, termelési és szabadidős célokra. A melegvíz előállítására használt napkollektoros termodinamikai rendszereket a napelemekkel hasonlítják.
Lényeges, hogy legyen egy szavatosság az 5 év panelekhez és vízforralókhoz 2 év tartozékokra és műszaki alkatrészekre. Ezenkívül a paneleknek meg kell felelniük bizonyosnak UNI EN szabványok és az Európai Unió vagy Svájc szerve által hitelesített.
A napelemek telepítésének levonási határértéke:. T 60 000 euró, a rögzített levonás százalékos arányával 65%.

4) Téli légkondícionáló rendszerek és távirányító cseréje

A meglévő téli légkondicionáló rendszerek helyettesítésére szolgáló beavatkozások a következőkkel felszerelt rendszerekkel: t
- kondenzációs kazánok legalább a hatékonysággal A osztály a Bizottság 2013. február 18-i 811/2013.
- hibrid készülékek a gyárilag összeállított kondenzációs kazánhoz integrált hőszivattyúból áll, amelyet a gyártó kifejezetten együtt dolgozott;
- kondenzációs forró levegőgenerátorok;
- hőszivattyúk magas hatékonyság;
- geotermikus üzemek alacsony entalpia;
- éghető biomassza hőgenerátorok;
- Micro-CHP, amely legalább 20% -os primerenergia-megtakarítást eredményez.
Az egyik cseréje szintén szerepel a bónuszban vízmelegítők hagyományos hőszivattyúval a melegvíz előállításához.

A kazánok levonása


Szükséges cserélje ki a meglévő rendszert és telepítse az újat.
Másrészről a meglévő épületeken (pl. A kazán és a radiátorok fűtése mellett hőszivattyúk beszerelése) nem áll rendelkezésre olyan klímaberendezések telepítése, amelyek nem rendelkeztek azokkal. Az egyetlen kivétel az éghető biomassza hőgenerátorokra vonatkozik.

Távirányító eszközök levonása

Ezenkívül megkönnyíthetők készülékek multimédia a távirányító a lakóegységek fűtési vagy melegvíz-termelési vagy légkondicionáló rendszereinek célja, hogy növeljék a felhasználók tudatosságát az energiafogyasztásról és a hatékony üzemüzemeltetésről.
Ezeknek az eszközöknek biztosítaniuk kell a növények távoli be- és kikapcsolását és heti programozását, multimédiás csatornákon keresztül pedig az időszakos adatszolgáltatás, az aktuális működési feltételek és a növények szabályozási hőmérsékletének az energiafogyasztását.
A téli légkondicionáló rendszerek cseréjére vonatkozó levonási határérték:. T 30.000 euró, hirdetés kivéve a mikrogenerátorokat amelyre vonatkozóan maximális levonási limit van 100 000 euró.
az multimédiás eszközök a távirányítóhoz nincs maximális levonási limitük.
Ehelyett a levonási százalékok különbözőek:
- 65% kondenzációs kazánokhoz a 2014 / C 207/02 bizottsági közlemény V., VI. vagy VIII. osztályába tartozó fejlett hőszabályozó rendszerek egyidejű telepítésével, hibrid készülékek, kondenzációs forró levegő generátorok, hőszivattyúk, geotermikus berendezések, mikro - távvezérlő-generátorok és multimédiás eszközök;
- 50% kondenzációs kazánokhoz, korszerű termoregulációs rendszerek és éghető biomassza hőgenerátorok egyidejű telepítése nélkül.

Az energia megtakarítás levonása a közös részleges társasházban

A. T társasház közös részei vannak egyes különleges esetek, amelyek lehetővé teszik a levonás százalékos arányának növelését 70% -ra vagy 75% -ra.

Levonás 65% társasház


A beavatkozások, amelyek atársasház-csomagolás hatással van több mint 25% az épület bruttó diszpergálódó felületének a részaránya a. t 70% felmerült költségek.
A százalékos arány a 75% a téli és nyári energiahatékonyság javítását célzó beavatkozások esetében, amelyek legalábbis elérik a átlagos minőség a Gazdasági Fejlesztési Minisztérium 2015. június 26-i rendeletében említettek szerint.
Az ilyen esetekre vonatkozó levonásokat a legfeljebb a kiadások összege alapján számítják ki 40 000 euró, szorozva az épületet alkotó ingatlanegységek számával.
Minden más esetben az előző bekezdésekben felsorolt ​​maximális levonási felső határok és százalékos arányok változatlanok maradnak.

Új szuperbonus szeizmikus kockázat és energiatakarékos társasház részek 2018

Detrazioni 2018 condomini

A társasházak közös részeihez kapcsolódó beavatkozásokkal kapcsolatos kiadások a szeizmikus 1, 2 és 3 zónák véglegesítették csökkentés az szeizmikus kockázat és a energia-fejlesztésaz ecobonus és a sismabonus alternatívájaként egy levonás:
- mértékig80%, ahol a beavatkozások meghatározzák az alacsonyabb szeizmikus kockázati osztályba való átmenetet;
- mértékig85%, ahol a beavatkozások meghatározzák a két alacsonyabb kockázati osztályba való átmenetet.
A levonás tíz éves, azonos összegű részletre oszlik, és nem haladja meg az összeget 136 000 euró minden épület épületegységének számával.

Az energiatakarékosság levonására vonatkozó követelmények

Visszatérve az energiamegtakarítás levonásához, a fent említett összes támogatható beavatkozáshoz szükséges az alábbi dokumentumok előállítása és birtoklása:

65% -os levonási dokumentumok


- aeskü alatti írásbeli nyilatkozat, amely igazolja, hogy a művek megfelelnek a szükséges műszaki előírásoknak.
Az ajtók és ablakok egyszerű cseréje, a kondenzációs kazán vagy a 100 kW-ot meg nem haladó névleges teljesítményű hőszivattyú telepítése esetén a tanúsítványt a gyártó tanúsítványa helyettesítheti;
- aenergiahatékonysági tanúsítvány, amely az építési objektum energiahatékonyságára vonatkozó adatokat jelent. Ablakok cseréje, napellenző telepítése, napelemek telepítése vagy a téli légkondicionáló rendszer cseréje esetén nincs szükség az energia tanúsításra;
- a információs lap az elvégzett beavatkozásokról, amelyeket a levonást és az épületet használók adataival kell kitölteni, feltüntetve az elvégzett beavatkozás típusát és költségeit.
A munka végétől számított 90 napon belül szükséges a ENEA- elektronikusan az energiaigazolás tanúsítványának egy példányát (ha a beavatkozás típusa azt írja elő) és az információs lapot.
Ennek a kommunikációnak a küldése technikus beavatkozását igényli, kivéve, ha az ablakok cseréje, napelemes árnyékolás telepítése, napelemek telepítése vagy a termikus rendszer cseréje történik, amelyre a város gondoskodik. önállóan csatlakozzon az ENEA weboldalához és küldje el a dokumentumokat.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az eljárás lépései nem mindig érthetők bárki számára, mivel az átviteli, névleges teljesítmény stb.
Pertant, ezeknél a gyakorlatoknál mindig tanácsos megkérdezniszakértői segítség.

A levonás céljából megőrzendő dokumentumok

65% -os levonás

A kommunikáció elektronikus úton történő elvégzése után meg kell őrizni az alábbi dokumentumokat, amelyeket a bevételi ügynökség ellenőrzése esetén kell bemutatni:
- aeskü alatti írásbeli nyilatkozat (ha a beavatkozás típusa nem szükséges, a termelők tanúsítványai);
- a elektronikus benyújtás kézhezvétele az ENEA-nak;
- le számlák a beavatkozásokhoz kapcsolódóan;
- le átutalások bevételei.

A levonás megszerzésének módja

A kifizetések esetében nagyon fontos tiszteletben tartani őket határidők és a módozat az energiatakarékosság levonásával. A megfelelés elmulasztása valójában a levonás csökkenéséhez vezethet.
Az energiamegtakarítás levonása szempontjából elengedhetetlen, hogy kizárólag az adólevonásokra vonatkozó konkrét banki átutalási modellt fizessenek, meghatározva azt a szándékot, hogy részesüljenek ebből az egyedi bónuszból.
Az összes részletet megtalálhatja acikk az adólevonásokhoz kapcsolódó kifizetések, amelyeket javaslom olvasni.
A dokumentált költségeket ezután levonják az IRPEF-től vagy az IRES-től 10 részlet azonos összegű éves beszámolót.

Consulenza Utenti EmTudoDesign.com

levonás 65

Consulenza Detrazione 65% EmTudoDesign.com

levonás 65

Az ENEA közleménye a EmTudoDesign.com energiamegtakarításaira vonatkozó adókedvezményekről

Szeretné kihasználni az adókedvezmények előnyeit az ablakkeretek, a napellenzők, a napelemek vagy a kazánok költségeinek nagy részét felszámítva?
Szeretné helyesen kitölteni a gyakorlatot, hogy ne veszítse el a létesítményt?
Kérjen ingyenes árajánlatot!

A kérelemben, a problémán túl, adja meg: Név, Vezetéknév, e-mail, telefon, város.

levonás 65Videó: Közpénzek közérthetően: megfizethető és tiszta energia