Társasház és új szabályok, mi változott a reform hatálybalépésével?

Az úgynevezett társasház-reform hatályba lépése óta már majdnem két év. Mi változott, jobb vagy rosszabb, az új társasház szabályokkal?

Társasház és új szabályok, mi változott a reform hatálybalépésével?

A társasház reformja

2015. június 18-án pontosan két év telt el az ENSZ hatálybalépése óta a társasház új szabályai épületekben.

lakás

A törvény n. 220/2012 társasház reform, hat hónappal a Hivatalos Közlönyben való kihirdetését követően, azaz 2013. június 18-án lépett hatályba.
A reform sok vitát végzett: társasház szabályaivalójában az 1942-es évek maradtak (a polgári törvénykönyv hatálybalépésének éve). Ezekben a hosszú években sokat tett a joggyakorlat (bíróságok, jogerősség stb.)
az társasház anyag- több, mint mások - az ítéleteken alapultak, gyakran egymás között ellentmondóan, annyira, hogy a beavatkozások Egyesült szakaszokvagyis a Semmítőszéknek a törvény egységes értelmezését és alkalmazását biztosító funkciója.
Számos szabályt hoztak létre a jogtudomány: Gondoljunk arra a kötelezettségre, hogy megnyitjuk a társasház folyószámla, az okok katalogizálásáraa határozatok érvénytelensége, az adminisztrátor hatásköre a társasházakkal kapcsolatos ügyekben stb.
az reformA XVI. jogalkotás végén jóváhagyott volt a leginkább kritizálva: a legtöbb kommentátor szerint a társasház új szabályai nem oldották volna meg az e területen felmerülő problémákat, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az új szabályok közül sokan csak a hetven év alatt kidolgozott joggyakorlat elveinek a törvénybe való átültetésére korlátozódtak. Sokan majdnem mindegyikük panaszkodott a társasház jogi státuszának szabályozásával és a társasházi adósságok természetével (közös vagy részleges) kapcsolatos fegyelem hiányával.
Valójában a rendszergazda számos feladatát befolyásoló szabályok, a társasházi folyószámla megnyitása, a határozatok érvénytelenségének okai és még egyéb szempontok (gondoljunk arra, hogy a részvénytársaságoknak lehetősége van igazgatói szerepvállalásra) ezek a következményei a joggyakorlat által kidolgozott elvek egyszerű átültetése.
Kevés hír: gondolj társasház-nyilvántartó hivatal és a társasház-adminisztrátorok tiszteletreméltó és professzionális követelményei minden felett.
Összefoglalva: a társasház reformja a leginkább csalódott. Közben majdnem két év telt el, és az első mondatok megkezdődtek a társasház új szabályairól. Az alábbiakban megvizsgáljuk a legjelentősebb: a társasház folyószámla kizárását, az igazgatók szakmai képzését és a közös állásfoglalások elleni fellebbezés formáját, anélkül, hogy elfelejtenénk néhány eredeti verekedést, például a közvetítés tárgyát képező ügyeket.

Társasházi számla

A társasház új szabályai közé tartozik az a társasház folyószámla ez nem volt igazi újdonság (a joggyakorlat lényegében megalapozta a múltban), de fontos újítás volt a témában a társasház-menedzsment nagyobb átláthatóságának szükségességével kapcsolatban.
Röviden: a társasház adminisztrátorának van anyitási kötelezettség, ha nem létezik és nem használják egy olyan folyószámla, amelyet kifejezetten a társasháznak szenteltek, így átadja az összes összeget. Egy társasház fizet neki egy összeget? A rendszergazdának át kell vezetnie a társasház folyószámláján. Rendelkezik-e a rendszergazda a szállítónak? A fizetésnek ezen a számlán követnie kell.

Társasház az épületekben

Az e témával kapcsolatban nagyobb jelentőséggel bíró újdonságot egy olyan szempont képviselte, hogy a társasház új szabályai nem érintkeztek közvetlenül: a társasházi folyószámla kizárása.
2014-ben a első joggyakorlati nyilatkozatok e tekintetben (lásd a Tribunale Reggio Emilia 2014. május 16-i és a Milánói Bíróság 2014. május 27-i ítéletét), rámutattak, hogy a folyószámlán lévő összegeket azok kizárhatók, ha a vállalat saját beszállítójának adósságot ad.
Ezek a döntések vita tárgyát képezték, és nem egy kicsit a társasházi adósságot megfogalmazó szabályok (lásd a fent említett 63. cikk harmadik bekezdését) azt javasolta, hogy az épület elleni fellépések esetén az első, amelyiknek a következményeket kell fizetnie, a következőket kell tennie: társasházak. Ezen bíróságok esetében nem feltétlenül így van, tekintettel arra, hogy a társasház új szabályai, amint az a fent említett rendelkezésekben szerepelnek, lényeges autonómiát biztosítanak a társasház és társasházak között. Hogyan mondjam: az arrogánsok elleni fellépés rendben van, de a társasház is hívható az adósságukért. Ez a helyzet klasszikus példa a társasház-reform hiányára egy nagyon fontos témához képest, amely biztos, hogy a peres ügyek számának növekedéséhez vezet.

A társasházadminisztrátorok kezdeti és időszakos képzése

az a társasház új szabályai Összefoglalóan és sibylline módon biztosította, hogy a törekvő társasház-adminisztrátoroknak részt kellett venniük az alapképzéseken és azokban, akik már részt vettek az időszakos képzéseken. A törvény (art. 71-bis. att. kereskedelmi kód.) biztosította továbbá a tiszteletre és a kultúrára vonatkozó bizonyos követelmények kötelező ismétlődését.
A kezdeti és időszakos képzésre vonatkozó szabályok konkrét alkalmazást találtak a D. M. n. 140/2014Ezek a szabályok, mint a társasházakban, nem tettek semmit, csak növelik a zavarosságot olyan témában, mint a szakképzés.
A rendelet igazgatók képzése nem tisztázott és ellenőrzési rendszer nélkül, amely garantálja a helyes alkalmazást; sok bennfentes számára úgy tűnik, többet gondoltak a megszerzett jövedelem megőrzésére, mint az igazgatók tényleges előkészítésére.
Nincs hiány, aki megkérdezteazonnali változás bár nemrégiben elfogadták. A minisztérium azonban a sajtóban (hogyan mondja: a válaszok nulla értékű jogi értékét) a leginkább homályos és nem egyáltalán kielégítő válaszokat.
Mindig a társasházadminisztrátorok vonatkozásában rámutatunk az általuk javasolt normákra vonatkozó értelmezések zsonglőrésére megerősítés hivatalban (A Polgári Törvénykönyv 1129. cikke); még mindig nincs ítélet a témában, de biztosak vagyunk benne, hogy nem fog késni, hogy még egymásnak ellentmondó határozatokat is hozzanak.

A társasház-határozatok és a közvetítés fellebbezése

Között a társasház új szabályai, ez a diktálta formája A társasház-határozatokat kihívó bírák bevezetése (a Polgári Törvénykönyv 1137. cikke) a társasház reformjának egyik első mondatához vezetett.
A Cremona és Milánó bírósága számára az első, amit hallottunk (vö. Cremona törvény 2014. január 23. n. 37 és Trib. Milan 2013. október 21.) ezeknek az okoknak a megindításához csak az idézés és nem a fellebbezés segítségével lehet bemutatni őket, ahogyan a múltban történt.
az Padova bírósága (2015. február 24-i rendelet), a társasházi peres ügyek tekintetében ismét megállapította, hogy bármely társasház-vita, még azok is, amelyekre általában nem vonatkoznak, a közvetítés kísérlete az aktivált eljárás sajátossága miatt (ebben az esetben a tanácskamara eljárásában) a közvetítő testület előtt kell eljutniuk, mielőtt az igazságszolgáltatási helyiségbe kerülnének.
Ez egy olyan rendelkezés, hogy sok kétséget vet fel, mint a 84. sz. 28/2010. 71-quater dis. att. cc (amely a társasház-közvetítés egyes aspektusait szabályozza) ellentétes értelemben tűnik a Veneto Bíróság által jelzettnek.
Végső soron, egy kicsit kevesebb, mint két évvel az új társasházszabályok hatálybalépése után, a gyakorlati alkalmazásuk által felvetett problémák több mint egy. Természetesen nem bátorító eredmény.Videó: