Önálló épület és doboz, nem mindig beszélhetünk társasházakról

Épület és dobozok társasházban: mikor beszélhetünk egy társasház-komplexumról, és mikor vannak autonóm egységek?

Önálló épület és doboz, nem mindig beszélhetünk társasházakról

Garage

Az a lakóépület ragaszkodjon egy ötemeletes épülethez, és tíz és négy doboz mögött. Ai garázsok egy kapu által bezárt belső műúton keresztül érhető el. a példa, a tiszta fantázia, nagyon gyakori helyzetet ír le.

az dobozok száma és az épület magassága nem fontos. az a helyek állapotának leírása érdemes feltenni egy kérdést, és látni, hogy a Legfelsőbb Bíróság hogyan válaszolt a kérdésre. kérdés Olyan kontextusban, mint az éppen ismertetett, az épület tartalmaz A társasház doboz része? A kassáció választ Nem feltétlenül. terület A társasház számát a technika állásának megfelelően jellemezzük. 1117 tőkehal. civ., mivel ugyanabban az épületben vannak padlók vagy egyéni tulajdonú padlók részei. A normatív definíciónak ezért azokra a épületekre kell vonatkoznia, amelyek ezeket a jellemzőket mutatják be, amelyhez a társasházi tulajdon jelenségét kell körülhatárolni. Ebből a feltevésből kitűnik, hogy a társasház tulajdonának különálló és önálló épületekre történő kiterjesztése az épülethez, amelyben a társasház alapul, csak az adott épületnek az adott épület tulajdonába való felvételére alkalmas cím alapján indokolható. Ez azt jelenti, hogy az épület különállónak és különállónak is tekinthető, mivel létezik olyan tulajdon, amely kifejezetten minősíti ezt a tulajdonságot a társasházhoz. Az egyik és a másik közötti kapcsolatot ezért a tulajdonjog címében kell keresni és bizonyítani, vagyis azokban a cselekedetekben, amelyekben az egyes lakások eladása révén maga a társasház képződik. Másrészről, ebből a célból nem lehet különös jelentőséget tulajdonítani a társasház-rendelet mellékletei között a garázsok kiadásainak a megfelelő tulajdonosok közötti elosztására vonatkozó táblázatnak vagy annak a ténynek, hogy a társasház udvarát használják. hozzáférni a jóhoz.

Garage2

Nem az első, mivel a társasházszabályozás nem minősül tulajdonjognak, hanem kizárólagos feladata a közös dolog használata és a költségek elosztása (a Polgári Törvénykönyv 1138. cikke); sem a második, mivel egy áru vagy annak egy részének szokatlan használata nem utal arra, hogy az áruk egyedülállóan tartoznak hozzá, és kihasználják azt (Cass. 2012. május 21. n. 8012). A Bíróság lényegében elfogadja azt az elméletet, amely a normatív szövethez jobban illeszkedik, és a társasház intézményét az épületekben látja, ex lege, csak a hipotézisekre függőlegesen fejlődő épület. Ebből a szempontból egy megoldás, ellentétben a újabb jelzések amelyek a társasházakra vonatkozó szabályokat az ún. horizontális társasházakra is alkalmazzák. Mindenesetre egy dolog biztos: dobozos tulajdonosok, akik nem is lakástulajdonosok, a leírt és hasonló esetben kivéve, ha a vásárlási igazolások másként jelzik, nincs joguk részt venni az épületekkel kapcsolatos kérdésekben (pl. homlokzat rekonstrukció). Ilyen esetekben valójában aart. 1123, harmadik bekezdés, c. mi szabályozza a részleges társasházat.Videó: