Csőd és társasház

A csőd bejelentése előtt fizetendő társasház-díjak nem biztosítottak, az utólag fizetendő díjak élvezik az előzetes levonhatóságot.

Csőd és társasház

A társasház nem sikerül

lábak a levegőben

Először is célszerű meghatározni, hogy az egyetlen lehetséges hipotézis a társasház részvételére a kudarc ez az egyik, amelyben az egyik isten kudarcot vall öröklakás. A társasház önmagában nem lehet meghibásodni, és nem tartozik a csődeljárás és a fizetésképtelenségi eljárás alkalmazási körébe.„Art. 1, co.1, L.F. (R. 267. sz., 1942. március 16.): nem az a vállalkozó amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak.
Ezért csak a társasház meghibásodhat, és amint már említettük, csak a társasház, aki vállalkozói tevékenységet folytat.
A vállalkozót aart. 2082 c.c. mint az, aki szakmailag gyakorlott tevékenységet folytat az áruk vagy szolgáltatások előállítása vagy cseréje céljából.

A csődelosztás összegének elrendelése

Jó azt feltételezni, hogy csődben van az összegek elosztása az eszközök felszámolásából nyert értéket a következő hitelezési preferencia sorrendben hajtják végre: először a hitelek kifizetésére prededucibili; majd az elismert hitelek kifizetésére opciós jog a törvény által meghatározott sorrendben értékesített dolgokról; végül a. t fedezetlen hitelezők- a hitel összegének arányában, amelyre mindegyik felvételt nyert, beleértve a kedvezményes hitelezőket is, t ha a garanciát még nem valósították meg, vagy azon a részen, amelyre ezt nem teljesítette. Csak a törvényben meghatározott és az eseménnyel vagy a fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben keletkezett követelések tekinthetők előre megszabhatónak (art. 111, co.2).
Alapvetően a nem levonható hitelek teljes mértékben teljesülnek (azaz tőkével, költségekkel és kamatokkal), az eszközök felszámolásából származó bevételekkel (és az adott megelőző okokkal összhangban); az tovább mennek csak a betét és a jelzálog által biztosított hitelezők. A csőd során felmerülő, folyékony, beszedhető és elhelyezéssel és összeggel nem vitatott követelések eleget tehetnek a kiosztási eljáráson kívül, ha az eszköz valószínűleg elegendő az ilyen követelések valamennyi tulajdonosának kielégítésére. Ha az eszközök nem elegendőek, az elosztásnak az érettségi és az arányossági kritériumok szerint kell történnie, a törvény által meghatározott sorrendnek megfelelően. Ez biztosítja aart. 111-bisz, L.F. Ezt követően további előfinanszírozási hitelek (tőke, kiadások és kamatok) teljesülnek (art. 111-ter, L.F.). Végül a biztosíték nélküli hiteleket kifizetik, amelyek nem tartoznak semmiféle garancia alá, és nem teljes egészében, hanem az elfogadott hitellel arányosak.

Társasházi díjak a csőd előtt

grafika

Jó továbbá megkülönböztetni a társasház díjakat az adott időszakban előző csődre és azokra később.
Az előbbi esetében a hitel fedezetlen: ezért nem élvez semmilyen kiváltságot és kedvezményt a kötelezettségek elosztásából, miután mind az előre meghatározott követelések, mind a kedvezményes hitelek teljesültek.
Ebben az esetben, figyelembe véve valószínűleg - sajnos - azt a hipotézist, hogy a hitelt soha nem elégítik ki, vagy nem elégedett a társasház számára szükséges időben, a további és rosszabb következmények elkerülése érdekében a többi társasháznak ki kell fizetnie a pénzhiányt, remélve, hogy csak ezeket az összegeket várták, majd az eszközök elosztása után térítik vissza; de elképzelhetjük, hogy ezek a remények nem mindig teljesülnek.
Ezen túlmenően, ahhoz, hogy be lehessen vonni a kötelezettségeket, szükséges a letétbe helyezni a fellebbezés, amelyet a párt, akkor ebben az esetben a rendszergazda is kitölthet az intézmény törvényes képviselőjeként.
A törvény nem követeli meg az ügyvéd jelenlétét, és a közleményt, hogy a törvény vagy a felhatalmazott bíró a kurátort terheli, a megadott pec címre kell tenni.
Sőt, a közlés a hiba, a kurátor minden hasznos címet megad az információ kéréséhez. A fejfájás azonban nem csak az adminisztrátor számára marad; továbbá vannak olyan hibák, amelyek nemcsak következményekkel járnak: például az érdekek iránti kereslet hiánya, amely magában foglalja ugyanazon elismerés hiányát; továbbá olyan hibák, amelyek nem felelnek meg a fellebbezésnek a törvénynek megfelelő követelményeinek (L.F. 93. T.) a fellebbezés elfogadhatatlanságához vezethet (art. 93 L.F.) azzal a következménnyel, hogy a fellebbezést át lehet formázni, de késedelmes fellebbezésként fogadják el; vagy, a kedvezményes hitel nem lesz biztosítva, ha hiányzik az előfeltétel konkrét jelzése.
Összefoglalva, a társasházak nem lesznek elégedettek mindezekkel, és nagyon könnyedén meghozzák magukat idegesség például az adminisztrátorral bírálva, hogy nem törődött a társasház-díjak visszafizettetésével a csőd bejelentése előtt.
Röviden, ha addig nem végezte el a kötelességét, aligha a rendszergazda sértetlenül halad át egy társasház arrogáns hibájával. Nos, hogy el fog menni, előre kell látnia a költségeket, rosszul megy, hogy előre nem látja őket a pénz, és elveszítheti a társasházat is. visszavonás kijelölés súlyos szabálytalanságok miatt korábbi art. 1129 c.c. (pl. lásd a 12. bekezdés 6. pontját).
A kérdés ma a válság idején releváns, ahol a csőd gyakrabban fordul elő, és ennek megfelelőenart. 1129, co.9- a reformot követően az adminisztrátornak, ha nem a közgyűlés kifejezetten adta ki, folytatnia kell Kényszerített helyreállítás a kötelező épületekből származó követelések beszámítása azon pénzügyi év végétől számított hat hónapon belül, amelyben a követelés szerepel.

A csőd után bekövetkezett társköltségek

Ehelyett az állítások merültek fel később a csőd kijelentéséért élvezik a prededuction és ez két jogi rendelkezés fényében: először is, ezek a csődeljárás során felmerülő kötelezettségek, és ezért a „meghatározás” hatálya alá tartoznak.art. 111, co.1, L.F.
A társasház reformja által bevezetett különös rendelkezés, különösen aart. 30 előírja a rendes és rendkívüli karbantartási költségek, valamint az újítások járulékai a HÉA szerint levonhatók111. cikk Az 1942. március 16-i királyi rendelet n. 267, és a későbbi módosítások, ha fizetésképtelenségi eljárás során a polgári törvénykönyv végrehajtására vonatkozó rendelkezések és az átmeneti rendelkezések, amelyeket e törvény 18. cikke helyettesít, a 63.
A norma sajátossága, hogy semmilyen normatív szövegben nem kerül bevezetésre; a művészet új bekezdésének tekinthető. 63, disp.att. vagy dellart. 111.
Az előrejelzés csak a rendes és rendkívüli fenntartási költségek és innovációk különleges eseteire vonatkozik, és csak azokra az esetekre, amikor ezek a költségek fizetésképtelenségi eljárás során merültek fel, azaz ha az eljárás során jóváhagyásra kerültek az ülésen.Videó: Magáncsőd a társasházaknak - 2015.02.05 - tv2.hu/mokka