A családi ház hozzárendelésének szempontjai

A házastársak közötti különválás és válás esetén a hely önmagában foglalja el a családi ház hozzárendelését: néhány fontos szempontot látunk a témával kapcsolatban

A családi ház hozzárendelésének szempontjai

Elválasztás, válás és családi otthon

válás

Esetén elválasztás (konszenzusos és nem), mint a válás, a releváns szempontot a családi ház.
Ami a szétválasztást illeti, a témát, amelyet korábban a polgári törvénykönyv szabályoz55.-quater c.c., most már módosítva módosítottákart. 337-sexies c.c. a polgári törvénykönyvbe D.Ls. N. 154. 2013 (jogosult A szülői jogra vonatkozó jelenlegi jogszabályok felülvizsgálata), amely a következőképpen rendelkezik: Aaz ismerős ház ssegnazione és a lakóhelyre vonatkozó előírások.
A családi házak élvezése elsőbbséget élvez, figyelembe véve a gyermekek érdekeit.
A megbízásból a bíró a szülők közötti gazdasági kapcsolatok szabályozásakor figyelembe veszi a tulajdonjog lehetséges címét. A családtagok élvezetéhez való jog elveszik abban az esetben, ha az átruházó nem él vagy nem lakik állandóan a családi otthonban, vagy ha több házasságot él, vagy új házasságot köt. A megbízás és a visszavonási megbízások átírhatók és harmadik felek számára ellenezhetők2643 c.c
Kisgyermekek jelenlétében mindegyik szülő köteles a tartózkodási vagy lakóhelyváltozástól számított harminc napos határidőn belül tájékoztatni a másik felet. A bejelentés elmulasztása kártérítést igényel a házastársnak vagy a gyermekeknek a tárgy megtalálásának nehézsége miatt esetlegesen bekövetkezett károkért.

Családi ház, a gyermekek érdekeinek elsőbbsége

Amint világosan látszik, az az érdeklődés, amely az összes és a fiú, különösen, ha kisebb.
A kiosztási intézmény célja valójában annak biztosítása, hogy a gyermek ne legyen kitéve különös stressznek és bizonyos fokú garanciának stabilitás, még akkor is, ha körülötte sok fontos dolog megváltozik.
Gyermekek, akik szintén életkorban lehetnek, ha gazdaságilag nem önellátóak (lásd az ex. Cass. n. 4108/1993) és származhat házasság, hanem ki belőle.
Annyira fontos, hogy a gyerekek a most megszerzett ház hozzárendelésében relevánsak nem ez a házastárshoz van hozzárendelve távollét utódok (lásd pl. Cass. n. 3934/2008).

Családi ház és hiányzó otthon

A családi ház hozzárendelése a hatályos joggyakorlat szerint nem biztosítható, ha egy lakást érint, amely nem családi házként használták.
A tájékozódást a közelmúltban megismételték a Cassation n. 2015-ben 22581, amely szerint aa művészet által előírt családi ház hozzárendelése. 155 quateres tőkehal. civ. a házi élőhely megőrzésének szükségességére való reagálás, amely a családi élet kifejező és artikulált érzéseinek, érdekeinek és szokásainak középpontja, csak a tulajdon, amely a a család összevonásának központja az együttélés során, kizárva minden egyéb vagyontárgyat, amelynek a házastársak rendelkezésére álltak (Cass. CIV. szekta. I n. 14553, 2011. július 4).
A mondatban említett ítéletben n. 22581 ezért a feleségnek a nem házhoz rendelt ház felkérése elutasításra került valaha a család lakott.

Családi ház hozzárendelése és az otthon elhagyása

Amellett, hogy nem a jobb oldalon elhagyás a lakást (lásd pl Cass. n. 13736/2003) vagy di új együttélés vagy házasság (v. Cass. n. 2674/2007).

Feladat és gazdasági jelentések

szétválasztás és családi otthon

A. T (2) A. Tart. 337-e Idézte, A bíró átruházása figyelembe veszi a szülők közötti gazdasági kapcsolatok szabályozását, figyelembe véve az ingatlan lehetséges címét.
A többségi orientációhoz a hozzárendelés míg amelyek gazdasági következményekkel járnak, nem használható például a házastárs gazdasági igényeinek kielégítésére gyengébb (lásd ex. Cass. n. 13736/2003), mert ez egy eredményt eredményezne kisajátítás a másik házastárs tulajdonjogainak megítélése (lásd pl. Cass. n. 4735/2011).
Mindenesetre a házasság felbontásáról szóló törvény n. 898/1970 art. 6, co.6előírja, amennyire ránk vonatkozik A családi otthonban lévő otthon előnyben részesíti azt a szülőt, akinek a gyermekeket bízzák meg, vagy akikkel a többségi korosztályon kívül élők együtt élnek. Mindenesetre a kiosztás céljából a bírónak értékelnie kell a házastársak gazdasági körülményeit és a döntés indokait, és előnyben kell részesítenie a gyengébb házastársat.

Családi ház és exkluzív ingatlan

A megbízás a tulajdonban lévő ingatlanra is vonatkozik kizárólagos jog a kettő közül egyet (lásd az ex. Cass. n. 23591/2010).

A családi ház hozzárendelése és átírása ingatlannyilvántartásokon

Mindig az idézettnek megfelelően art. 6, co.6, L. a válásról, az átruházott megbízás a 3. cikk szerinti harmadik vevővel szemben ellenálló. A polgári törvénykönyv 1599. cikke; l 'art. 1599 c.c. ez azvégrehajthatóság a lízing harmadik harmadáig (ha az értékesítés előtt egy bizonyos dátum van).
Az említett cikk elismeri, hogy a harmadik fél számára végrehajthatósága a tulajdonságok tekintetében, kilenc éven belül, még az ingatlannyilvántartásokban történő átírás hiányában is.
A lízing tiszteletben tartása ellenére, ha a vevő ebben az irányban elkötelezte magát az eladóval szemben.
Ahelyett, hogyart. 337-sexies c.c. a családi ház hozzárendelésének biztosítása, mint például a visszavonás, átírható és ellenezhető harmadik felek számára,art. 2643 c.c.: a cikk az ingatlanhoz kapcsolódó cselekményeket jelzi átírt a nyilvános ingatlan-nyilvántartásokban; a szóban forgó rendelkezés átírásának következménye pontosan azvégrehajthatóság harmadik félnek, aki megvásárolja az ingatlant.
Az uralkodó joggyakorlat megerősítette, hogy a megbízás akkor is ellenezhető, ha nincs átírás, még ha csak kilenc évig (v. Cass. n. 24321/2007).
Elismerték továbbá a vevőt, aki nem értesítette a vásárlót, az eladóval szemben kis a kiosztási rendelkezés részletezése (nem átírva).

Feladat és kölcsön

Gyakran a házat egy harmadik fél, általában egy családtag hozza kölcsönbe.
Ebben a tekintetben a legvitatottabb kérdés az, hogy a hitelező bármikor kérheti az eszköz visszatérítését, vagy sem. Valójában aart. 1809 c.c. az első bekezdésben lehetővé teszi a visszatérést vagy a a használat megszűnésekor a szerződésnek megfelelően, míg a második bekezdésben lehetővé teszi az eszköz visszaküldését sürgős és kiszámíthatatlan szükséglet a vigasztó még azelőtt.
A kifejezés meghatározásának hiányában, mint a mi esetünkben, minden a középpontba helyezi a lakhatás jelentős családi élethez való felhasználásának célpontját a kölcsönszerződéshez viszonyítva.
Néhány ítélet szerint a válasz nem; mások szerint igen.
Az első esetben az ingatlan visszaszolgáltatását a hitelező egyszerű akaratának ismerte el (v. Cass. n. 15986/2010); a másodikban csak sürgős szükség esetén (v. Cass. n. 3603/2004).Videó: