A társasház felbontása és az időszerűség bizonyítása

Az érvénytelen társasház-határozattal szembeni fellebbezés esetén a társasháznak harminc napon belül kell eljárnia, és bizonyítania kell, hogy betartotta ezt a határidőt.

A társasház felbontása és az időszerűség bizonyítása

A társasház felbontásának kihívása

fellebbezés

A társasház tanácskozásai szerint ez a művészet. 1137 c.c. kötelező mindenki számára, ideértve a távollétet és a jelenlévő tartózkodókat és a megkülönböztetőket is: a társasházban valójában a többségi döntés minden társtulajdonoshoz kötődik.
Nyilvánvaló, hogy ki hiszi, hogy a közgyűlési döntések jogellenesen megfogalmazott jogorvoslati kérelmet, mindig egy olyan jogi eljárással t a közvetítés kísérlete (lásd a fenti 71-quater cikket); ez a cselekvés közismert nevén a társasház-állásfoglalásnak.
Cikk. 1137, második bekezdés, c.c. adja meg a törvényekkel és / vagy társasházszabályokkal ellentétes határozatok ellen lehetőség van arra, hogy az Igazságügyi Hatóság elé terjesszék a keresetet, vagyis azt a területet, ahol az épület található, a Bírósághoz vagy a béke igazságszolgáltatásához.art. 23 c.p.c.).
Az akciót a jelen (tartózkodik és eltérő) és hiányzó harminc napon belül kezdődik:
a) a jelenlegi tartózkodók és a különbözőek a tanácskozás időpontja;
b) azon személyek esetében, akik nincsenek az időponttól számítva a jegyzőkönyvek közlése.
Ami a fogalomhoz tartozó jelentést illeti közlés, hasznos megjegyezni, hogy a szóbeli (valamint az összehívásról szóló értesítés) a recesszió; ez okozza a tudás vélelmezése a művészet alapján. 1335 c.c. a címzett címén elért írásbeli recesszív cselekmények közül csak a cselekménynek a norma által jelzett helyre való megérkezésének objektív tényére vonatkozik, kivéve, ha a címzett maga bizonyítja, hogy a gyakorlatban nem lehetett tudást szerezni. az akaratához külföldi esemény; a feladó nem köteles bizonyítani ezt a tudást, amennyiben elegendő a nyilatkozat kézbesítését a címzett címére igazolni (Cass. 1999. április 29. n. 4352).

Fellebbezési állásfoglalás

Hogyan mondjam: a harminc napos időtartam azoknál, akik nincsenek jelen, csak a beiktatási értesítés postai postahivatalban történő elhelyezésének időpontja, és nem csak a fent említett közlemény kézhezvételétől függ.
Aki megfogja a fent említett feltételekből úgy kell tekinteni, hogy elvesztették az állásfoglalás ellenzi jogának jogát, és keresetét elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.
Esetében null felbontások, a fellebbezést határidők nélkül (akár hónapok vagy évek később is), valamint a kedvezően szavazott társasházban lehet benyújtani (vö. Cass. n. 6714/10).
az besorolás a társasházi határozatok helyszíneit részben a joggyakorlat hozta létre a híres kijelentéssel n. 4806 az Egyesült Szekciók által 2005-ben, részben a társasház reform hogy egyrészt emlékeztetett ezekre az elvekre (lásd a fenti 66. cikket), és egyébként megváltoztatta a témát (lásd 1117-ter c.c. és 1129, tizennegyedik vessző, c.c.).

Bizonyíték a kereset feltételeinek és elfogadhatatlanságának betartására

Egy társasház-állásfoglalás vitatásával kapcsolatos ügyben, amelyet a Nápolyi Bíróság a kancelláriában 2015. február 26-án benyújtott mondattal egy társasház vitatta a hiányzó jelzést határozatképesség tanácskozó az ülés jegyzőkönyvében.
A társasház a bíróságon való részvétel során panaszkodott a késleltetett fellebbezés: a szerkezet szerint a felbontás legfeljebb érvénytelennek tekinthető, de a fellebbezőt elveszettnek kellett tekinteni attól a jogától, hogy megtámadja a határozatot, amely több mint harminc nappal a jelentés közlésétől számított (hiányzott).
A Nápolyi Bíróság megalapozta a csapatot. Először isa mondat szerint az a határozat, amely nem tartalmazza a határozat határozatképességének helyes feltüntetését (pl. a lakonikus diktálás jelentésekor, a többség jóváhagyja), a következőket érinti: megsemmisítés és nem a semmisségtől, mivel ezt a hibát formálisnak kell tekinteni, vagyis az ülés jegyzőkönyvének helytelen összeállításával kapcsolatban.
Ebben az összefüggésben, azt mondja a nápolyi bíróság, a fellebbező félnek (ahol azt kérték) bizonyítaniuk kellett a törvénynek megfelelően. Ebből a célból a bírák meghatározzák a szükséges bizonyítási terhet, ezért dokumentálni kell ezt a tényt.
Hogyan mondjam: nem elég, mint a jelen esetben történt, hogy megállapítsuk, hogy a jelentést egy bizonyos időpontban közölték, de szükség van arra is, hogy vitathatatlan bizonyítékot nyújtson.
az a Nápolyi Bíróság 2015. február 26-i határozataezen a ponton a következőképpen foglalható össze: a közgyűlés határozata, amely nem tartalmazza a határozat határozatképességének helyes feltüntetését, érvénytelen, és mint ilyen, az elfogadásától számított harminc napon belül vitatható (a jelenlegi megkülönböztetés / tartózkodás) / kommunikáció (a a hiányzó személyek számára), ezzel kapcsolatos bizonyítási terhet róva a fellebbező költségére.
Röviden: a peres eljárás megkezdése előtt mindig jó, hogy gondosan ellenőrizze a jelentés kézhezvételének időpontját.Videó: