Társasházi adminisztrátor, okok, hatáskörök és korlátok

A társasház-adminisztrátornak joga van eljárni és ellenállni a bíróságnak anélkül, hogy a részvényesek a szigorú hatáskörébe tartozó ügyekben engedélyt kellene adniuk.

Társasházi adminisztrátor, okok, hatáskörök és korlátok

Amministratore

az a társasház adminisztrátorának hatásköre nem abszolút: éppen ellenkezőleg, a törvény hajlamos arra, hogy a társasház ügynöke mindenekelőtt a gyülekezet akaratának végrehajtója legyen.
Bár a hatálybalépése után társasház reform az attribútumok listája jelentősen bővült, az adminisztrátor szerepe ugyanaz marad: a társasházak képviselői a közös részekhez viszonyítva, azzal a hatalommal, hogy a nevet költeni tudják.
Az összehasonlítás, amely egy jogi személyre vagy egy közjogi szervezetre utal, akkor az avégrehajtó szerv: van valaki, aki elrendeli, hogy mit tegyen (a társasházban a gyülekezetben), a végrehajtó szerv a jelzést a gyakorlatba fordítja.
Ne feledje azonban, hogy amennyiben az igazgató alárendelt a részvényesek akaratának- önálló döntéshozatali hatalmat tart fenn, amely hatalmat ad arra, hogy még a közgyűlésen kívüli döntéseket is meghozza.
A Milánói Bíróság, pontosan az n. 12409. számú, 2012. november 12-i 12409 sz.

Rendszergazda egyszerűen végrehajtó?

Milánó Bírósága egyben az ügyintézés azon döntésének legitimitását illetően, hogy ellenálljon a polgári perben- mondta az adminisztrátor hatáskörébe tartozik a társasházak közgyűlésének határozatainak végrehajtása (1130. cikk (1) bekezdés, (1) bekezdés).
Ebből a rendelkezésből nyilvánvaló, hogy az igazgató feladatai lényegében elválaszthatatlanul kapcsolódnak az ülés döntéshozatali hatáskörébe: a közgyűlés a társasház döntéshozó testülete és az a testület, amely felelős a döntések meghozataláért a közigazgatásban. ugyanígy, míg a rendszergazda szerepet játszik a közgyűlésen elfogadott tanácskozások puszta anyag-végrehajtójaként.

Amministratore condominiale

Nincs döntéshozó vagy irányító hatóság - a milánói bíróság továbbra is - az építési igazgatóként jár: önálló hatáskörrel nem rendelkezik, de korlátozza magát a közgyűlés határozatainak végrehajtására, vagy a közös jogokkal kapcsolatos jogok megőrzésére. építése (a Polgári Törvénykönyv 1130. cikke).
Ebből az következik, hogy még az eljárási cselekményekben is a döntéshozatali hatalom kizárólag és kizárólag azon a találkozón van, amelynek el kell döntenie, hogy jogi lépéseket tesz-e, hogy ellenálljon-e, és fellebbezzen-e azokról a rendelkezésekről, amelyekben a társasház sikertelen, és ellenkereseteket kell benyújtania (Trib. Milan 2012. november 12. n. 12409).
Ez a nyilatkozat, ha utal a próbaüzletekre, téved: lássuk, miért.

Adminisztrátor és társasház okozza

A művészet első bekezdése. 1131 c.c. így szól:
A 1130. cikkben megállapított hatáskörök vagy a társasházi rendelet vagy a közgyűlés által biztosított nagyobb hatáskörök keretein belül az igazgató képviseli a résztvevőket, és bíróságon is eljárhat mind a társasházak, mind a harmadik felek ellen.
A condomino nem felel meg a rendeletnek?Az adminisztrátor jogi lépéseket tehet a közgyűlés engedélye nélkül.
Nyilvánvaló, hogy a rendszergazda nem lesz képes fellépni, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy nem támogat egy okot, de hatáskörén belül a struktúra ügynöke nem kérhet előzetes engedélyt az ülésről (vö. Cass. 2006. június 26. n. 14735).
ezt ez az okokra is vonatkozik ahol a társasház perelhető.
A törvény által biztosított hatáskörök korlátain belül a rendszergazda a közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül bíróság elé állítható.
Gondolj mindenkirea közgyűlési határozatok fellebbezése (Vö. Cass. 1997. január 14. n. 278).
Csak a az adminisztrátor feladatait az ülésen fel kell hatalmazni, hogy a művészetben említett többséggel eljárjon vagy tárgyaljon. 1136, negyedik bekezdés, c.c. (lásd a 18331/10. sz. atyák cassationját).
És akkor miért a Milánói Bíróságtöbbek között az utolsó mondatra hivatkozva, megérkezett a fenti következtetések?
Nem mindig a mondat egyszerű szövegéből származik egyértelműen meg lehet állapítani a nyilatkozat valódi okait: lehetett volna olyan részvényesi döntés, amely előírta, hogy az igazgató ne tegyen jogi lépéseket (ebben az esetben a vizsgált mondat kifogástalan lenne).
Vagy? Egyszerűen helytelen megoldás lehet, röviden, rosszul, amely ellen komolyan lehetett értékelni a lehetőséget fellebbezést javasoljon?
Mindenesetre ez a mondat egy újabb demonstrációt jelentha szükséges, a társasházban a zavar valójában nagyon sok.Videó: